Založit nové webové stránky

Rozhodli jste se založit nový web na serveru Jeskyňář.cz. Pokud jste tak dosud neučinili, přečtěte si prosím základní informace o serveru a o vlastnostech redakčního systému. Před založením webu se prosím nejprve ujistěte, že se nepokoušíte zakládat stránky, které již existují.

Pozor! K založení webu je zapotřebí abyste měli vytvořený účet a byli přihlášeni jako užvatel na serveru jeskyňář.

Podmínky použití

Server Jeskyňář.cz (dále jen provozovatel) provozuje bezplatnou službu, umožňující komukoliv založit si webové stránky zaměřené na speleologii či související obory. Provoz webových stránek není ze strany provozovatele podmíněn vložením reklamy.

Věnujte prosím pozornost následujícím podmínkám použití této služby:

 • Používáním služby se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na adrese www.jeskynar.cz.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah hostovaných webových stránek.
 • Provozovatel služby prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služby. Zároveň však nedává žádné záruky funkčnosti ani dostupnosti služby, rovněž neodpovídá za případné škody vzniklé používáním služby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odstranit webové stránky, které poškozují pověst služby, stejně tako jako stránky, které nemají žádný nebo minimální původní obsah a převažují na nich cizí materiály, zkopírované nebo vkládané.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady, bez varování a bez nároku na jakoukoli kompenzaci odmítnout konkrétnímu uživateli poskytování služeb. Důvody odmítnutí provozovatel nesděluje.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odstranit účty, které jsou déle než tři měsíce neaktivní (tzn. na které se nikdo nepřihlásil déle jak tři měsíce).
 • Provozovatel neshromažďuje žádné osobní údaje svých uživatelů. Pro registraci vyžaduje pouze zadání platné e-mailové adresy. Provozovatel tuto adresu nevyužije k rozesílání nevyžádané pošty ani nepředá třetí osobě. Provozovatel bude zasílat uživatelům informace pouze v případě oznámení organizačních informací spojených s provozem služby.
 • Uživatel svým souhlasem s těmito podmínkami prohlašuje, že bude službu využívat v souladu s dobrými mravy, tj. zejména:
  • nebude službu využívat ke komerčním účelům (k vytváření firemních stránek, umísťování placené reklamy třetích stran)
  • nebude službu využívat k šíření pornografie, nelegálního software, nelegálnímu šíření autorských děl, dále šíření rasové či národnostní nesnášenlivosti nebo k jiným účelům, které jsou v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti. Provozovatel si vyhrazuje takové webové stránky ze služby bez náhrady odstranit.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služby a to i bez předchozího upozornění.

Důrazně varujeme před zakládáním osobních stránek, fanklubů PC her a dalších nesouvisejících stránek. Takovéto počiny budou v co nejkratší době odstraněny!

V případě, že souhlasíte s podmínkami použití služby, pokračujte kliknutím na odkaz níže. Budete vyzváni k nastavení základních vlastností webu. Ihned po založení webu můžete začít s vkládáním obsahu.

>> Souhlasím s podmínkami použití služby a chci pokračovat v založení nového webu.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.