Babická plošina

Spodní vchod do Babické j.

Spodní vchod do Babické j. Dnes již zasypaný objevitelský vchod.
Nadřazené album: 1313 Babická jeskyně

Letkyně

J. Pidra: Speleologický kroužek Babice nad Svitavou 1946-1948

Kroužek byl založen koncem roku 1946 ve spolupráci se Speleologickým klubem Brno (řed. rada Antonín Boček, RNDr. Rudolf Burkhardt) a svoji činnost začal v roce 1947.

U zrodu kroužku byli: Bohuš Olejníček (nar. 1908), Josef Pidra (nar. 1927), Luboš Prachař (nar. 1925), Josef Slezáček (nar. 1916), Josef Touchyn (nar. 1915), Jindřich Nermuť (nar. 1906), Miroslav Olejníček (nar. 1920).

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.