plži

Nálezová zpráva z jeskyně Dagmar – ulity

- -

ulita z Propasti pod Kaplí, jeskyně DagmarProlongační výkopové práce v Dómu nádob ve spojovací chodbičce do Kaple přinesly kromě významného postupu s menšími objevy volných prostor i jeden zajímavý nález - spirálové ulity, které vypadaly na něco staršího, byly odlišné od ulit recentních. Proto jsem se obrátil na Hugo Havla, který potvrdil, že se jedná zřejmě o něco starého a převzal první nálezy k ověření u odborníků Masarykovy univerzity.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.