Michálka

nápis z 1820

- -
nápis z 1820 Nápis z roku 1820 - zatím nejstarší co jsem tam našel.
Nadřazené album: Jeskyně Michálka

Bc. Lucie Segeďová: Jeskyně Michalka za druhé světové války

- -

původní vchodNázev této jeskyně pochází z období třicátých let předminulého století. Svoji skrýš zde měl obávaný lupič Michal Melusin z Lipovce. Podle něho se tedy jeskyně nazývá Michalova neboli Michalka. Vchod se nachází ve stráni a je jen několik metrů vzdálený od silnice ve směru Sloup - Holštejn - Lipovec. Původně měla Michalka krásně klenutý, 8 m široký a 2, 2 m vysoký vchod, který vedl k hlavní chodbě, táhnoucí se v délce 78, 4 m dovnitř skalnatého masivu. Původní vchod viz obr. č.1. Výška jeskyně se pohybovala mezi 2 - 3 m, jen v okolí komínů se zvedala. Byla to úzká dutina, částečně vyplněná nánosy, s několika slepými odbočkami. V zadní části se chodba rozšiřovala až na 9 m. Z hydrografického hlediska se jedná o jeskyni přítokovou. Tvořily ji vody meteorické, stékající ze strání do údolí. Po stránce archeologické byla patrně stanicí diluviálního člověka. (ABSOLON, K.: Moravský kras I., s. 159 - 160)

Nápisy v Michálce z 30. let minulého století.

- -
Nápisy v Michálce z 30. let minulého století.
Nadřazené album: Jeskyně Michálka

Nápisy v Michálce z 30. let minulého století.

- -
Nápisy v Michálce z 30. let minulého století.
Nadřazené album: Jeskyně Michálka

Nápisy v Michálce z 30. let minulého století.

- -
Nápisy v Michálce z 30. let minulého století.
Nadřazené album: Jeskyně Michálka

Povánoční bádání a novoroční sestup (28.12.2012–2.1.2013)

Novoroční sestup

Se Silvestrovskou akcí to letos vypadalo mizerně, nikdo se moc nehlásil, tak jsem nakonec oznámil, že odjíždím do krasu i kdybych tam měl být sám. Pak se ohlásil jeden, druhý, třetí, přidaly se i manželky, maminky, sourozenci, děti a základnu jsme naplnili téměř na maximum. Já ale jako obvykle vyrážím do krasu už v pátek a v hospodě Pod hradem plánujeme program. V sobotu vstáváme do mrazivého rána, venku je -10 a Ostrovský žleb je krásně namrzlý. Odcházíme s Honzou na domluvený "výměnný pobyt" do nedaleké Vymodlené jeskyně.

Jeskyně Michálka

- -
Jeskyně Michálka
Nadřazené album: Jeskyně Michálka

Jeskyně Michálka

- -
Jeskyně Michálka
Nadřazené album: Jeskyně Michálka
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.