Moravský kras

TUMPEREK SEDMILETÝ

Tumperek - půdorysPo několikaleté odmlce opět krátký příspěvek o pokračujících pracích v propadu Tumperek. Od posledního příspěvku z roku 2013 a dosažené hloubky něco přes 25m se toho mnoho událo.
Odmakali jsme mnoho stovek hodin, vytáhli tisíce kýblů matrošu, a ... no, však to všichni znáte :-) Stávající stav vykazuje hloubku 48m a na příští akci snad zase nějaké přibydou.

Víte co je to "Dohoda o ochranářském dohledu nad jeskyní v konzervaci v CHKO Moravský kras"?

Asi nevíte a nejspíš to už ani neví samotní signatáři takových dohod.

Dohody leží někde naspodu v šuplíku ...  Chtěl bych je připomenout. Dohody se týkají dohledu nad jeskyněmi v konzervaci (= jeskyně není speleologickým pracovištěm) a byly uzavírány v letech 2000 - 2002 s některými speleoskupinami (Holštejnská, Topas, Křtinské údolí, Suchý žleb). S jinými skupinami (Pustý žleb, Devon, Speleologický klub, Moravský kras, Královopolská, Myotis) byly dohody připravovány, ale už nebyly z časových důvodů dotaženy do konce. Připravoval je můj předchůdce kolega Ivan Balák.

Proběhne výměna zámků a klíčů u vybraných jeskynních uzávěr v Moravském krasu

Správa CHKO Moravský kras provede v nejbližší době na jeskynních uzávěrách, které až na výjimku jsou v majetku státu a péči APOK ČR - Správy CHKO MK, výměnu zámků za nové typy s tzv. chráněným profilem klíče.

Pro nezájem HZS a Speleologické záchranné služby bylo upuštěno od zavedení generálního klíče.

Výměně zámků předcházela bouřlivá diskuze Správy a speleologů, kteří byli proti zavedení generálního klíče z obavy před jeho zcizením. Vše bylo následně probráno na schůzce Správy a speleologů, svolané na podnět předsednictva České speleologické společnosti.

Výstupy ze schůzky, stanovisko předsednictva ČSS a seznam dotčených jeskyní jsou níže.

Macocha

Bob a Kuře v Macoše

 Tož jsme se jednoho vlahého srpnového večera s klukama rozhodli, že využijeme vystrojené Macochy. Propast vystrojili Borci z Plániv v rámci Speleocampu při kongresu v Brně. Oproti vlhké Spodní chodbě to bylo příjemné zpestření.  Krátké video z této akce je ke zhlédnutí na následujícím odkaze. 

Dny otevřených dveří Amatérské jeskyně

- -

Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras pořádá u příležitosti výročí 55 let od vyhlášení CHKO Moravský kras

Dny otevřených dveří Amatérské jeskyně

Účelem této mimořádné akce je umožnit zájemcům navštívit část největšího jeskynního systému v ČR, který je z důvodu nutné ochrany pro veřejnost uzavřen.

Termín: 5.11.2011 - 13.11.2011

Zajímavosti pro speleology ze Správy CHKO Moravský kras k 24.8.2011

- -

Speleologický průzkum

Koncem minulého roku byly speleologické skupiny vyzvány, aby si udělaly pořádek ve svých „papírech na jeskyně“. Výsledkem toho je v této chvíli 12 vedených správních řízení ve věcech žádostí o povolení speleologického průzkumu. Ve velké většině těchto řízení provedla Správa i terénní šetření s ústním jednáním, kde se probírají případné podmínky výzkumu. Současně s žádanými lokalitami kontroluje Správa i další lokality v péči žadatele a žadatel dodává písemné dílčí nebo závěrečné zprávy z výzkumu. Z posledních týdnů bych vzpomněl na kontroly lokalit Speleologického klubu nebo Tartarosu, před tím lokality Devonu, Holštejnské skupiny a Býčí skály. Celkově se mi přístup skupin k ochraně Krasu líbí, byť si neodpustím upozornění na čadivý plamen acetylénových lamp v nízkých chodbách, místy na povalující se staré věci v jeskyních a na občasnou pohodlnost v případě zajíždění auty k lokalitám a chatám bez domluvy a povolení Správy. Důsledně požadujeme, aby všechny archeologické a paleontologické nálezy v sedimentech byly přednostně hlášeny Moravskému zemskému muzeu!!!

Zajímavosti ze Správy CHKO Moravský kras k 9.12.2010

- -

Konec roku se blíží a od posledních „správových“ informací k jeskyňářské veřejnosti uplynulo již několik měsíců (byly k 9.7.2010). A že je opět o čem hovořit …

Císařská jeskyně

Původní vzhled Horního vchoduJe jeskyně v Hrádském žlebu s velmi bohatou historií. Od prehistorie až do současnosti neustále prozkoumávaná a používaná lokalita, které by mohly i větší a zajímavější jeskyně právem závidět. Není v úmyslu tohoto článku speleologicky (geologicky) popsat lokalitu, vypsat všechny citace, reálie a články o jeskyni napsané, protože by zabraly na celou knihu, článek si neklade nárok na odbornost, ani na datovou přesnost,

Zajímavosti ze Správy CHKO Moravský kras k 9.7.2010

- -

Informační zpráva z práce Správy CHKO MK zaslaná naší redakci.

Jsem toho názoru, že když si můžu na netu číst informace, co kde která jeskyňářská skupina dělá, tak by nebylo špatné občas informovat také o práci úřadu ochrany přírody ve směru k jeskyňářům a jeskyním.

Mezinárodní seminář expediční speleologie

- -

Přijměte pozvání na odborný seminář v Moravském krasu. Dva dny nabité informacemi, přednáškami, novinkami a praktickými ukázkami ze světa expediční speleologie.

Místo: Rudice v Moravském krasu
Pořadatel: Cavex club - www.cavexclub.cz a Česká speleologická společnost - www.speleo.cz
Program a další podrobnosti v přiložené pozvánce.

Termín: 25.10.2008 - 26.10.2008
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.