Karhanův závrt

Severokrasové bádání (24.–28.10.2014)

jeskyně U Jedelské cesty - odkrytý vstupŘíjnový státní svátek vyšel pěkně poblíž víkendu, takže kdo mohl, natáhl si pobyt v krasu až do úterka. Třeba jako Honza, Kuba a já, v takovém počtu už se dá za 4 dny udělat něco práce, navíc s námi byli až do pondělí i Hotárci a na 2 dny se přidala Andrea. Aby nebyl program příliš jednotvárný (pracoviště v Propasti pod Kaplí v Dagmaře), každý den jsme si zpestřili i nějakou pracovní exkurzí. Stihli jsme tak i jeskyni U Jedelské cesty, Okrouhlík, Vymodlenou a Karhanův závrt.

Karhanův závrt – vstupní propast

- -

Sváteční týden v krasu s příslibem objevů (28.12.2013–5.1.2014)

základnaNa přelomu roku jsme si udělali zimní bádací týden, takovou malou náhradu za ten letní, kdy jsme většinu času věnovali opravě základny. V krasu jsme se scházeli velmi pozvolně, takže to pravé bádání vypuklo až v pondělí. Pestrá skupinka (zástupci ZO Dagmar, Moravský kras a Speleohistorický klub Brno) ve složení Honza, Milan, Dave Luv, Richard, Libor a já sestoupila do Propasti pod Kaplí v jeskyni Dagmar. Nikdo jsme ještě netušili, jak úspěšný den nás čeká.

Pod Kaplí, na Karhanu i jinde (12.–14.7.2013)

jeskyně Vymodlená - vchod

Během pracovního týdne se v jeskyních nic moc neudělalo, tak jsme si to hned vzápětí přijeli vynahradit. Spolupracovníky do podzemí mi byli Libor a Zina. Hlavní část sobotního programu se odehrála pod Kaplí v jeskyni Dagmar, kde jsme pokračovali v zahlubování, materiál ukládán až do Dómu nádob. S každou další pracovní akcí to zde vypadá nadějněji. Prostor na dně pracoviště se podařilo v rámci možností i rozšířit. Hlína byla díky skapu tentokrát mazlavější a opět se v ní objevují rozlámané mohutné sintrové náteky a sintrové desky se zárodky stalagmitů 10 cm v průměru.

Vzpomínka a dvojité bádání k tomu (26.–28.8.2011)

Pod Kaplí

Po měsíční odmlce konečně zase v krasu. Program opět nabitý, takže do krasu vyrážíme už v pátek dopoledne. Při našem příjezdu byli na základně Hotárci, Rosťa a Iva. Po přivítání a vybalení všech věcí nás neúnosné horko rychle zahnalo do chladu jeskyně. Zamířili jsme s Jarynem do II. propasti jeskyně Dagmar zjistit, jak se zde promítlo sucho posledních dní.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.