Zádiel

Zádielská tiesňava

- -
Zádielská tiesňava
Nadřazené album: Slovenské jeskyně

Archeologové ve Slovenském krasu

Jasovská j.16.-19. září 2008 se v Košicích uskutečnila X. mezinárodní konference: Popolnicové polia a doba halštatská. Nosným tématem konference byly interakce kultur popelnicových polí a kultur doby halštatské ve střední Evropě. Konference se konala v budově Slovenské akademie věd, Watsonova 47, s podporou Košického samosprávního kraje. Kromě přednášek věnovaných nekrasovým oblastem se vyskytl jeden, který byl věnován Moravskému krasu, jmenovitě se jednalo o nález bronzového kopí z Kanic, o kterém poreferoval M. Salaš z MZM Brno.

Jeden den byl věnován také exkurzím do okolí Košic.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.