Krápníková j.

Vzorkování sintrů v lomu Mokrá - j. Krápníková

Ve středu 27.8. byly odebrány v Západním lomu Mokrá vzorky sintrů z j. Krápníkové, pod kterou jsme v minulém roce sondovali propad na etáži 410. Odsud vyzvedl také prof. R. Musil velký krápník, který byl poskytnut skrze P. Bosáka polským odborníkům k odborným analýzám. I když se ve zbytcích jeskyně zachovalo vícero sintrových úrovní, rozhodli jsme se nakonec odebrat alespoň tři reprezentativní vzorky uložené těsně nad sebou. Vzorky sintrů by měly prodělat stejný ceremoniál jako předchozí krápník a měly by tak přispět k upřesnění chronologie a umožnit korelaci většiny sedimentů, které vyplňují jeskyně Mokerské plošiny.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.