Hladový pramen

Čachtice - Exkurzně i pracovně 10 - 13.3.2016

V polovině března se konečně uskutečnila dlouho naplánovaná návštěva Čachtické speleologické skupiny. Výpravu za výpomocí a poznáním Čachtického krasu zorganizovali členové Tišnovské skupiny ZO 6-07 Tišnovský kras, se kterými úzce spolupracuji. Nabídku o spoluúčasti jsem nemohl odmítnout.

Termín: 10.3.2016 - 13.3.2016

OS Čachtice a rok 2013

Čachtická planina neodkryla za dlhé roky jaskyniarskeho výskumu všetky svoje tajomstvá. Rok začal nálezom mamutieho zuba v Čachtickej jaskyni na spoločnej akcii s Poľskými jaskyniarmi  z klubu STJ KW Kraków. Pôvodný cieľ bolo liezť komíny, z ktorých sa vyliezol najvyšší do výšky 25m. Končí neprieleznou puklinou v dvoch smeroch. Mamutí zub bol v priebehu roka zakonzervovaný a odoslaný na výskum, odkiaľ  bude odovzdaný do múzea SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši. 

JASKYŇA HLADOVÝ PRAMEŇ V ČACHTICKÝCH KARPATOCH- Odpovede na otázky...

 

Na podnet mnohých otázok ohľadne jaskyne Hladový prameň pripájame starší článok, kde sú snáď všetky odpovede.

Úvod 

OS Čachtice a rok 2012

Jaskyniari OS Čachtice pracovali v priebehu roka hlavne na novej lokalite s názvom Plazivé Oko, aj keď sa na lokalite uskutočnila prvá akcia v roku 2009, kedy sa zistil prepad závrtu a po pár hodinách sa obnažili v hĺbke jeden meter skalné steny. Na lokalitu sa na čas zabudlo, až prišiel deň  1.7.2012 kedy sa na sondu znova ideme pozrieť, s úmyslom bližšieho prieskumu.
Sonda bola po dlhšej dobe z časti zasypaná, čo nám neprekáža a po pár hodinách postupujeme hlbšie ako na prvej akcii. Zisťujeme, že pracujeme v kompaktnom komíne, ktorý pokračuje smerom nadol.  Rozhodujeme sa zorganizovať  trojdňovú akciu, na ktorej nás čakalo upršané počasie. Na akcii sa dostávame do hĺbky asi troch metrov. Zisťujeme, že ďalšie práce budú komplikované, lebo sme sa ocitli v sintroch, ktorými je komín vyplnený na celý priemer.

Staronové

Postupom času a mnohých obhliadkach sme zistili a usúdili, že vchod do jaskyne Hladový prameň sa zasýpa a bude potrebné klenbu pod svahom zabezpečiť proti suti a kameňom ktoré sa každoročne uvoľňovali zo  svahu. Akciu sme si dohodli na štvrtok, ale poniektorý sme pri Hladový prameň prišli už v stredu na večer, kedy sa doviezol aj materiál na začatie prác. Upršaný večer nič dobré neveštil tak sa v neskorých hodinách s dúfaním udobrenia počasia ukladáme k spánku.

49. Jaskyniarsky týždeň SSS Višňové 2008

49. Jaskyniarsky týždeň SSS Višňové 2008 Nadějná nová generace budoucích speleologů v Hladovém prameni (I. Harna a F. Kos)
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.