Čachtický hrad

Čachtice - Exkurzně i pracovně 10 - 13.3.2016

V polovině března se konečně uskutečnila dlouho naplánovaná návštěva Čachtické speleologické skupiny. Výpravu za výpomocí a poznáním Čachtického krasu zorganizovali členové Tišnovské skupiny ZO 6-07 Tišnovský kras, se kterými úzce spolupracuji. Nabídku o spoluúčasti jsem nemohl odmítnout.

Termín: 10.3.2016 - 13.3.2016

Činnosť OS Čachtice v roku 2014

Takmer každý jaskyniar v kútiku duše dúfa v splnenie svojich snov, v ktorých vidí aj nesplnené priania z objavovania podzemných krás. Skupina v ktorej pôsobí je jeho bijúcim srdcom a motorom ísť vpred. Bilancia desiatok akcií v tabuľkách a výsledky v domácich lokalitách mizerné. Roky ubiehajú. Blúdenie a hľadanie nového v kalnej vode. Po rokoch čakania to začalo v OS Čachtice žiť. Prišiel rok, v ktorom skupinu oživilo niekoľko nových tvárí, nadobudli sme novú spoluprácu a posunuli sme prah v objavovaní niekam vyššie a to vďaka novej sile a túžbe. Všetko vďaka ľudom, ktorí pred krátkym časom ani netušili čo jaskyniarstvo obnáša a dnes si získalo ich srdce. Ďakujem priatelia.

POZVÁNKA

OS Čachtice vás pozýva v dňoch 18.-22.6. 2014 na medzinárodné stretnutie jaskyniarov v Čachtickom krase. 

V priebehu 5 dní sa bude možné zúčastniť povrchových exkurzií a exkurzií do jaskýň, ako je Čachtická jaskyňa, Beckovská jaskyňa a Jaskyňa na Landrovci. Vo večerných hodinách budú prednášky o jaskyniach a cestovaní. V sobotu bude súťaž v lezení a orientačný beh jaskyňou s následným odovzdaním cien.  Čaká vás super guláš a partia dobrých ľudí. Tešíme sa na vás- OS Čachtice.

Miesto konania a bližšie informácie o akcii je možné získať na telefónnom čísle +421 914 230 387 alebo mail.- oscachtice@gmail.com


...............Počet účastníkov je obmedzený.................

OS Čachtice a rok 2013

Čachtická planina neodkryla za dlhé roky jaskyniarskeho výskumu všetky svoje tajomstvá. Rok začal nálezom mamutieho zuba v Čachtickej jaskyni na spoločnej akcii s Poľskými jaskyniarmi  z klubu STJ KW Kraków. Pôvodný cieľ bolo liezť komíny, z ktorých sa vyliezol najvyšší do výšky 25m. Končí neprieleznou puklinou v dvoch smeroch. Mamutí zub bol v priebehu roka zakonzervovaný a odoslaný na výskum, odkiaľ  bude odovzdaný do múzea SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši. 

Akcia SOVAJe sobota 16.2.2013 niečo po šiestej ráno , pri futbalovom štadióne má čaká Lubo Vince , rýchlo nakúpime na Hájovkách a už kráčame cez lom na základňu . Chodníky nie sú prešľapané , snehu nečakane po členky miestami do polovice lýtok - ešteže som si nezobral návleky . Okolo ôsmej sme na základni , Lubo zakuruje a ja odhadzujem 80 cm snehu od bránky . Asi po dvoch hodinách už je teplúčko a tak sa prezliekame a pílime drevo .

OS Čachtice a rok 2012

Jaskyniari OS Čachtice pracovali v priebehu roka hlavne na novej lokalite s názvom Plazivé Oko, aj keď sa na lokalite uskutočnila prvá akcia v roku 2009, kedy sa zistil prepad závrtu a po pár hodinách sa obnažili v hĺbke jeden meter skalné steny. Na lokalitu sa na čas zabudlo, až prišiel deň  1.7.2012 kedy sa na sondu znova ideme pozrieť, s úmyslom bližšieho prieskumu.
Sonda bola po dlhšej dobe z časti zasypaná, čo nám neprekáža a po pár hodinách postupujeme hlbšie ako na prvej akcii. Zisťujeme, že pracujeme v kompaktnom komíne, ktorý pokračuje smerom nadol.  Rozhodujeme sa zorganizovať  trojdňovú akciu, na ktorej nás čakalo upršané počasie. Na akcii sa dostávame do hĺbky asi troch metrov. Zisťujeme, že ďalšie práce budú komplikované, lebo sme sa ocitli v sintroch, ktorými je komín vyplnený na celý priemer.

SPRÁVA Z VRTU pri Čachtickej jaskyni

Moja spolupráca s Katedrou geodetických základov na Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave začala po tom, ako som oslovil vtedajšieho jej vedúceho Doc. Ing. M. Mojzeša, PhD. Zaujímalo ma, či by bolo možné pomocou gravimetrie (ktorej princípy som sa dozvedel pri štúdiu Geodézie

Jaskinia Czachticka

Článok od priateľov z Poľska o objave v Čachtickej jaskyni. 
OS Čachtice bude o objave a náleze informovať po riadnom rozbore a zdatovaní nálezu rozsiahlim článkom na ktorom sa pracuje.
Kto jaskyňu pozná si vie predstaviť, že je nález pre nás fascinujúci.

Veľká akcia v Čachtickej jaskyni

2.3. 2012  Je piatok ráno, niečo okolo desiatej hodiny sa máme stretnúť pri jaskyni Hladový prameň.  Cestu nám znemožňuje potok, v ktorom je množstvo vody z topiaceho sa snehu, 

49. Jaskyniarsky týždeň SSS Višňové 2008

- -
49. Jaskyniarsky týždeň SSS Višňové 2008 Kosí rodinka před Čachtickým hradem
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.