lochy

Malé historické podzemí v Přeskačích na Znojemsku

- -

spojovací chodba do lochu30.7.11 podnikla kosí rodinka exkurzi do celkem nedávno zpřístupněného malého historického podzemí v obci Přeskače na Znojemsku. Pro milovníky podzemí vřele doporučuji tuto lokalitu navštívit. Je tu možné spatřit učebnicový příklad podzemních chodeb defenzivního a únikového typu z rozmezí 13. a 16. stol. Chodby byly objeveny při výstavbě nové kanalizace v letech 2004-2005 pracovníky znojemského pracoviště ÚAPP Brno pod vedením Z. Čižmáře. Chodby jsou kompletně raženy ve skalním podloží, které budují hadce. Z výzkumu pochází nálezy keramiky, kterou lze zařadit rámcově do rozmezí 14. a 17. století.

Termín: 30.7.2011

Přeskače - podzemí

- -
Přeskače - podzemí Ondar Kos v přeskačském lochu
Nadřazené album: Přeskače - loch

Přeskače - Podzemí

- -
Přeskače - Podzemí Kosí rodina v přeskačském podzemí
Nadřazené album: Přeskače - loch

Moravany 1 - loch

- -
Moravany 1 - loch První síň v lochu Moravany 1
Nadřazené album: Moravany - loch

Moravany 1 - loch

- -
Moravany 1 - loch Vstupní partie lochu Moravany 1
Nadřazené album: Moravany - loch

Loch v Moravanech u Kyjova

Vchod do lochu v Moravanech 1V úterý 19.7.11 byl proveden na základě oznámení na ÚAPP v Brně průzkum historického podzemí k jehož objevu došlo během zemědělských prací na poli nedaleko Moravan (okr. Hodonín). Ve spolupráci se starostou obce J. Dočekalem a archeologem Masarykova muzea v Hodoníně J. Šmerdou, jsem provedl základní průzkum a vyhotovil fotografickou a kresebnou dokumentaci podzemního díla.

Charakter tesaných chodeb

- -
Charakter tesaných chodeb
Nadřazené album: Lochy ve Vrbici

Průlez sifonem do vyššího patra lochu

- -
Průlez sifonem do vyššího patra lochu
Nadřazené album: Lochy ve Vrbici

Zabezpečený vchod do lochu

- -
Zabezpečený vchod do lochu
Nadřazené album: Lochy ve Vrbici

S majitelkou ve sklepení domu

- -
S majitelkou ve sklepení domu
Nadřazené album: Lochy ve Vrbici
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.