Stručné shrnutí návštěvy Slovenska v rámci 52. JT v Tisovci

Autor: Libor Faitl
Rubrika: 2. Články
1.8. - odjezd v ranních hodinách vozem: Chomutov (Praha) - Brno - Liptovský Hrádok -
Jánská dolina / chata pri Stanišovské jaskyni (nocleh).

2.8. - pěší trek po trase Jánská dolina - hájovna Pred Bystrou - Púchalky - Svidovské sedlo -
Ohnište - Veľká ľadová pripasť (slanění, prohlídka, pád fotoaparátu na dno při samotném výstupu z propasti) -
Michalovské sedlo - Slemä (trosky havarovaného dopravního letadla Li-2 z období SNP) -
Stanišovské sedlo - chata pri Stanišovské jaskyni (nocleh).

3.8. - přesun z Jánské doliny přes Liptovský Hrádok, sedlo Čertovica, Bystrá, parkoviště Trangoška.
Odtud výstup k Jaskyni mŕtvych netopierov, kde proběhla exkurze do Bystrického dómu.
Večer pak odjezd do Tisovce, kde jsme již nestihli slavnostní zahájení.
Ubytování na internátě a "audienční" posezení přímo na pokoji za degustace chmelových a lihových nápojů.

4.8. - v 7:00 budíček údery kostelních zvonů. Přesun vozidly na krasovou plošinu Suché Doly k chatce OS Tisovec,
pod kterou se nachází vstup do jeskyně Michňová. Před sestupem do ní proběhlo neformální setkání
s veteránem zdejšího krasu, panem Zbigniewem Nišponským. Ten následně také sestoupil do jeskyně (Veľká sála)
spolu s rozhlasovým reportérem, který nahrával reportáž pro regionální rozhlasovou stanici.
Poté jsme popošli pár stovek metrů přes krasovou plošinu k Suchodolské jaskyni, cestou jsme nahlédli
do Jeskyne netopierov, která tvoří aktivní ponor potoka v krátkém poloslepém údolíčku.
Suchodolská jaskyne je jednou z nedávno objevených zdejších jeskyní (2008). Tvoří ji v podstatě jedna větší prostora,
ukloněná podél mohutného závalu. V bočním výklenku a v nejnižších částech se nachází menší aktivní tok.
Po její prohlídce jsme se vrátili zpět k chatce a vzhledem k dostatku a času a situaci
jsme měli ještě možnost navštívit "mladší sestřičku" jeskyně Michňová, jeskyni Nová Michňová (M-2).
Ta byla objevena relativně nedávno, v roce 2006, jen několik metrů od chatky a staré Michňové v ponoru potoka
a stala se záhy druhou nejdelší (1245m) a zároveň druhou nejhlubší (97,5m) jeskyní v rajónu tisoveckých jeskyňářů.
Z více variant jsme zvolili sestup po žebřících a průstupem meandrů k odtokovému sifonu.
V podvečer byl pak za účasti starosty Tisovce, předsedy SSS Bohuslava Kortmana
a vedoucího OS Tisovec Ivana Kubíniho slavnostně odhalen pomník ku příležitosti 60. výročí od založení OS Tisovec
a následně proběhla autogramiáda druhé knížky vzpomínek Zbigniewa Nišponského,
věnovaná tentokrát historii objevování v Michňovej. Následoval bohatý raut.

5.8. - v 7:00 budíček údery kostelních zvonů. Přesun vozidly do Furmaneckej doliny, kde byla nejprve navštívena
Jaskyňa dvoch kamarátov v dolince Šuliarová. Název je příznačně dvojsmyslný -
jeskyni objevili (2008) dva kolegové z OS Tisovec D.Hutka a I.Kubíni a jednak jeskyni dominují dva spojené stalagnáty,
připomínající svým nezvyklým tvarem "fujary.
Následná exkurze směřovala do vývěrové jeskyně Teplica v protilehlé stejnojmenné dolině.
Teplica odvodňuje polje Suchých Dolov a tvoří ji v zásadě dvě úrovně - suché horní patro
a aktivní spodní patro s 12ti sifony. Na řadě míst jsou tyto úrovně propojeny.
Dominantou jeskyně je 16timetrový podzemní vodopád, který lze po jeho boku volným adrenalinovým lezením překonat.
Je však nutno počítat s lehkým osprchováním (záleží na vodním stavu a hbitosti lezce).

6.8.
- v 7:00 budíček údery kostelních zvonů. Přesun vozidly do téměř 20km Vzdálené Muránské Huty,
odkud je nutno pokračovat pěšky ještě několik stovek metrů vzhůru dolinou Hutského potoka,
než dojdeme k oplocenému pozemku, pod nímž vyúsťuje z roury do vyzděného koryta vodní tok z jeskyně Bobačka.
Ta slouží jako zdroj pitné vody. Bobačka je v současnosti největší jeskyní celého rozsáhlého území
Gemersko-muráňského krasu. Její délka činí 3036m a převýšení 142m.
Jeskyně je vytvořena ve více úrovních,Přičemž naše exkurze vedla krom úvodních partií po aktivu až po přítokový sifon.
Těsně před ním je odbočka přecházející v komínek, kudy se v současné době snaží jeskyňáři najít cestu
za zmíněný sifon. Jejich úsilí je však ztíženo značným množstvím blátivé kaše, která z komínku neustále zvolna vytéká.
Závěrečný večer se pak tradičně nesl v duchu hudby a tance.
Letos hudební produkci obstarala country skupina Tulibanda z Brezna.

7.8. - budíček v 7:00 údery kostelních zvonů byl ignorován. V 11:00 nucené opuštění ubikace,
dlouhé loučení na přilehlém hřišti a pozvolný odjezd.
Oběd v Salaši Zbojská (ještě jedno neorganizované setkání hlavních osobností JT). Příjezd domů kolem půlnoci.

Poděkování všem zúčastněných, organizátorům, průvodcům a přírodě, že byla shovívavá
a oproti loňsku zařídila celý exkluzivní slunečný týden.

Účastníci:
Pavel Amler
Alexandr Pánek
Jaroslav Bohatý
Libor Faitl
Zdeno Jurík
Ivka Bartková (5. - 7.8.)
Jan Balcařík (3. - 6.8.)
Síťák (2.8.) 

PS
:  Podrobnější zpávu o průběhu 52. JT v Tisovci sepsal Pavel na stránkách ZO  1-04 Zlatý kůň.
Krátké video z Veľké ľadové pripasti lze shlédnout na YouTube.


Průměr: 1 (hlasujících: 1)
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.