Nálezy recentních artefaktů v komplexu Petzoldovo jeskyní

Autor: Libor Faitl
Rubrika: 2. Články

Díky tomu, že současný systém Petzoldovo jeskyní tak, jak jej známe, byl odkryt uměle během zakusování lomu hlouběji do masivu, lze konstatovat, že je z paleontologického hlediska sterilní. Nicméně, i přesto se tu a tam stane, že při prolongaci narazíme na nějaký předmět nejeskynního původu. Nejčastější jsou samozřejmě různé kosterní pozůstatky recentní zvířeny, potažmo pozůstatky kořistí, kteréžto sem jiná recentní zvířena zanesla za účelem konzumace. Další charakteristickou "výplní" četných zákoutí, výklenků a trativodů jsou skořápky vlašských ořechů (byly registrovány i pozůstatky jiných plodin, např. obilné zrní). Též na skořápky drobného ptactva lze občas natrefit. Přitom není bez zajímavosti, že tyto nálezy bývají učiněny mnohdy ve značně odlehlých partiích systému, třeba i desítky metrů od nejbližších známých vstupů. Je vidět, že drobným šelmám typu kuny naprosto vyhovují původně z větší části zahliněné těsné prostory, které jim poskytují dostatečný klid a bezpečí. V neposlední řadě je ovšem potřeba vyzdvihnout několik obzvláště "vypečených" artefaktů, nalezených během posledních několika let.

střevíc

Zřejmě nejznámějším, takřka již legendárním nálezem, je dámský, popř. dětský střevíček,
nalezený ve spodním patře, desítky metrů vzdálen od nejbližšího vchodu.
Chodba, ve které byl objeven, byla logicky pojmenována "Chodba se střevícem".
Později bylo nalezeno v komíně nad vedlejší síňkou i torzo druhého střevíce.
Doufejme jen, že linie logické představivosti nebude v reálu korunována "třetím" nálezem
biologického původu někde výše v komínu...

plechovka

Na obsah, resp. jeho zbytek, této zrezavělé plechovky zřejmě měla chuť nějaká drobná šelma.
Ve své hamižnosti konzervu zatáhla až 20 m za vchod do jeskyně Petzoldka, do člověkem
neprůlezného kanálku. Pixla byla na denní světlo vytažena pomocí dlouhého klacku.
Kdoví, zda ji neměl mít původně k svačině nějaký z dělníků, v dobách činnosti lomu.

hadiceKousek modré gumové hadice
byl pro změnu nalezen
za horním vstupem jeskyně
Za jívou, tedy v samotné stěně
Petzoldova lomu.
Zda se tam dostala při vlastní
těžbě, nebo druhotně nějakým
zvířátkem, to se již dnes
asi nedozvíme.papírkyNález ze stejné jeskyně,
jen o kousek dál uvnitř,
při prolongaci nízké zpětné
chodbičky, stoupající masívem
paralelně s lomovou stěnou.
Záhada těchto papírků
s obtížně dekódovatelným
nápisem a původem
je umocněna skutečností,
že se nacházely pod byť
tenkou, ale kompaktní
sintrovou deskou.
(foto: Luděk Vlk)
péro

závlačka
Další dva neidentifikované kovové předměty byly vytaženy během vyklízení a zahlubování dna spodního vchodu Komína se třemi vstupy. S největší pravděpodobností opět souvisejí s někdejší těžbou vápence v lomu.
Mohlo by se jednat o součásti nějakého stroje.

peruťKdyž už byly v úvodu zmíněny
četné pozůstatky recentní
fauny, máme zde z ptačí říše
i nález perutě.
Je vidět, že místní šelmy mají
opravdu pestrý jídelníček.
Mimochodem, kolem tohoto
nálezu vznikla chvilková
mystifikace, že by se mohlo
jednat o ostny z dikobraza.


kostikosti
Další ukázky kosterních pozůstatků drobné recentní fauny, konkrétně z Klíčové jeskyně a jeskyně Za jívou.

lebkaA na závěr pěkná, zachovalá
lebka, která byla využita
k dekoraci interiéru našeho
jeskyňářského altánu.

Průměr: 1 (hlasujících: 1)
-

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Ahoj hoši, zdravím a k

Obrázek uživatele Jarda Hromas

Ahoj hoši, zdravím a k výše zobrazenému ocelovému peru Vám sděluji, že se jedná o součástku z ručního pneumatického vrtacího kladiva. Pero bylo nasazeno na spodní části vrtačky a přidržovalo vrtací tyč, aby nevypadla z vrtačky.

Teda s těmi střevíčky, to je mi záhada. Kdyby jeden, ale oba? A co ten kolíček na prádlo? Přímo detektivní záležitost.

Zdravím, Jarda Hromas

Kolíček nevím, zda tam

Obrázek uživatele speleology
Kolíček nevím, zda tam již byl se střevíčkem, či tam byl donesen v rámci jeskyňářského průzkumu dodatečně :-)

Ne ne, ani kolíček ani

Obrázek uživatele Pavel Amler

Ne ne, ani kolíček ani poloha střevíce nejsou původní. Navíc se ještě v okolí původně povaloval fragment kožené pracovní rukavice. Že by sličná lamačka kamene?

Je také možné, že sem střevíc nezatáhlo zvíře, ale dostal se sem při lomové činnosti. Ve finále to horizontálně není ven tak daleko a šikmo vertikálně je strop dost prokorodovaný a se závalem. A přesný stav etáží těsně po těžbě už asi nikdo nedá dohromady. Bohužel to musel být poměrně rozsáhlý systém, než skrz něj lom projel

Pavel 

Shodou okolností, na tu

Obrázek uživatele speleology
Shodou okolností, na tu rukavici jsem natrefil v Síni nad střevícem při poslední akci tuto neděli, když jsme byli obhlédnout aktuální stav komína povýše. Bohužel nebyl po ruce fotoaparát.
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.