Kontakty

Seznam členů a kontaktů:

Pavel Vyhnánek
předseda [email protected]    
Mgr.Petr Kos
jednatel
[email protected]
 
Igor Harna
člen výboru
[email protected]  
Petr Nováček
člen výboru
[email protected]
 
Mgr. Martin Večeřa 
člen ZO [email protected]  
       
Majka Doležalová
člen výboru
[email protected]  
Vladimir Rašovsky
člen výboru
[email protected]
 
Ivan Filouš
člen ZO  [email protected]  
Ing. Vlastimil Hanuš člen ZO [email protected]  
Milan Pastorek
člen ZO [email protected]  
       
Jan Němeček
člen ZO [email protected], http://skirit.dump.cz
 
Prof. RNDr. Rudolf Musil DrSc. čestný člen [email protected]  
RNDr. Ladislav Slezák
čestný člen
605 066 257
 
Lukáš Dvořáček
člen ZO [email protected]  
Josef Pokorný člen ZO 
[email protected]  
       
Pavel Chaloupský
člen ZO
[email protected]  
Bc. Viktor Šuman 
člen ZO [email protected]  
Milan Skoupý  -keksik
člen ZO
[email protected]
 
Michal Tauer
člen ZO
[email protected]  
       

 

 

Základna :

ČSS ZO 6-12

Speleoklub Brno

Srub u Březiny

Březina, okres Blansko

679 05

Poloha

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.