Moravský kras

Registrace krasových jevů v lomu Mokrá v roce 2008

-

V těchto dnech se také koná registrace dalších krasových jevů v lomu Mokrá. V Prostředním lomu byla zaregistrována další propasťovitá jeskyně č. 0063 v s. pokračování značně zkrasovělé zóny j. U drtírny a fotograficky dokumentován zbytek j. V mramorech.  V Západním lomu byl zdokumentován řez závrtem č. IV (j.č. 0061) a puklinová propástka (j.č. 0062) sz. od j. Krápníkové, kde jsme nedávno odebírali sintry k odborným analýzám. V Západním lomu byla zjištěna značně zkrasovělá zóna ve vilémovických vápencích s drobnými kanálovitými jeskyněmi (j.č. 0064, 0065, 0066).

Vzorkování sintrů v lomu Mokrá - j. Krápníková

-

Ve středu 27.8. byly odebrány v Západním lomu Mokrá vzorky sintrů z j. Krápníkové, pod kterou jsme v minulém roce sondovali propad na etáži 410. Odsud vyzvedl také prof. R. Musil velký krápník, který byl poskytnut skrze P. Bosáka polským odborníkům k odborným analýzám. I když se ve zbytcích jeskyně zachovalo vícero sintrových úrovní, rozhodli jsme se nakonec odebrat alespoň tři reprezentativní vzorky uložené těsně nad sebou. Vzorky sintrů by měly prodělat stejný ceremoniál jako předchozí krápník a měly by tak přispět k upřesnění chronologie a umožnit korelaci většiny sedimentů, které vyplňují jeskyně Mokerské plošiny.

Hyntarola - první metr ve Štěrkové

-

V sobotu jsme se sešli ve velkém počtu na ventrole a "trochu" pohli s dosavadním stavem. Lidmi ožily všechny zakládky v jeskyni a materiál během sondování v Malé síňce doputoval až do poslední zakládky v Přední síni, odkud bude těžen při některé z následných pracovních akcí až na povrch. Byl vyčištěn Chobot do vzdálenosti cca 1,5 m, kde jej bude opět nutno trošičku rozšířit pyropatrónkama a potěžit i něco nechutně blemtavého bahna z jeho dna. Kromě toho byl zahájem průzkum Štěrkové chodby.

Nález historické vápenky v Březině

-
Vápenická pec v zaniklém úvozu 2008V pátek 15.8.08 jsem byl vyslán na výjezd do obce Březina, okr. Blansko, kde se momentálně odehrává výstavba rodinných dvojdomků a kde došlo údajně k poškození nějaké pece. Jelikož jsem byl již předem o tomto objektu informován dr. Skálou, tak jsem nebyl vůbec překvapen.

Akce v jednom na Hynštově ventarole

-

Dnes jsem se zúčastnil pracovní akce na Hyntarole v počtu jeden člověk. Původně byla avizována plánovaná akce, které se mělo zúčastnit více lidí, nakonec však nedošel nikdo. Nicméně jsem nelenil a vytěžil matroš z Chobotu do Malé síňky a částečně vyčistil i další úseky Chobotu včetně Štěrkové ch. V Chobotu nebyl průvan cítit, překvapila mě však Štěrková ch. kde byl vzduch podstatně příjemnější a kde jsem vyčistil něco sedimentů a zjistil jejich skladbu (shora - jíly, písky, štěrky, písky, štěrky a jíly), která naznačuje jejich fluviální původ. Ve stěně je také patrný pěkný seter, který určuje původní hladinu prodících vod. Zdá se, že vody vtékaly chodbou do mokerského (pekárenského) masivu. Nad sedimenty je okenko, kterým lze dohlédnout cca 7 m dále, kam pokračuje chodbička v nezměněné podobě. Na jejím konci je patrně nějaké rozšíření, na které poukazuje zajímavá ozvěna. Přechod stropů do nějakého komína jsem nedokázal zjistit (zúžení do těsně stropní pukliny?).

Komín nad Igorovou studnou v Mechovém závrtu

-
17.8.08 jsme provedli s P. Nováčkem přípravnou rekognoskaci komína nad Igorovou studnou v MZ, kde hodláme provést domapování těchto dosud nezdokumentovaných jeskynních partií. Podle starších pozorování a našeho ověření, se zde patrně nachází dosud neprozkoumaná chodba přítokového charakteru, kde lze rozpoutat novou průzkumnou činnost. V nejbližší době bude vrchol komína osazen nýtem a vystrojen krátkým lanovým žebříkem.

Exkurze do Cihelny

V pátek jsem byl exkurzně v závrtu Cihelna ve Vilémovicích, se záměrem zvážit lepší přístupnost a možnosti na konci. Bylo dosaženo koncového místa-blátivého sifonku pod megazávalem. Tento zával v minulosti starší členové vilémovické skupiny houževnatě obcházeli, až se nechtělo zdát, co všechno tam zvládli...Když uvážím přístupovou cestu charakteru malých plániv. Jeskyni začíná povodňovým kanálkem (který jsme nedávno čistili) délky asi 30m, následují úzké meandy a obtížné úžiny. Potom je krásná 3m studnička a pod ní polosifon.

Registrace krasových jevů v Západním lomu Mokrá na et. 410

-
Registrace krasových jevů v Západním lomu Mokrá 2007

Ve středu 10.10.07 jsem obdržel v ranních hodinách od prof. R. Musila telefonát, v němž mi sdělil, že v prostoru aktivní těžby Západního lomu Mokrá objevil při stěně na dně etáže mohutný krápník. V okolí pak popsal zajímavé šedozelené jíly a zbytky horizontální jeskyně, která byla údajně již odtěžena. Dále mě upozornil na existenci čerstvého propadu, který objevil opodál při úpatí skalní stěny.

Sucho v Údolí Říčky 2007

Sucho v Údolí Říčky 2007

V jednom srpnovém dní jsem se s rodinou vypravil na procházku údolím kolem jeskyně Pekárny a dále k Výtoku Říčky. Dlouhodobé sucho zapříčinilo, že koryto Hádeckého potoka bylo naprosto suché. Tekl jím pouze Ochozský potok, který se ztrácel ve štěrcích v meandru pod Pekárnou.

Nová ČOV v Březině - geologie 2007

Jistě jste si někteří z vás všimli, že jižně od obce Březina byla v nedávné době zahájena 1. etapa výstavby čističky odpadních vod. Spekulace a dohady kolem vykopané jámy (zejména poslední, o možné přítomnosti archeologických objektů) mě donutily, abych si dosud otevřené profily osobně prohlédl a zdokumentoval.
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.