Historické podzemí

Návštěva přátel v Mikulově, aneb hektický víkend se zajímavými poznatky

Hrobka u sv. Václava v MikulověZ pátku na sobotu (25.-26.5.2012) jsme navštívili jihomoravské kolegy ze ZO 6-13 v Mikulově. Páteční příjezd byl okořeněn několikanásobnou oslavou narozenin, které byly oceněny béďou pivka a rožněním dobře naloženého masa. Po delší době jsme se tu sešli a poklábosili o všem možném, počínaje lidmi a konče jeskyněmi.

Malé historické podzemí v Přeskačích na Znojemsku

-

spojovací chodba do lochu30.7.11 podnikla kosí rodinka exkurzi do celkem nedávno zpřístupněného malého historického podzemí v obci Přeskače na Znojemsku. Pro milovníky podzemí vřele doporučuji tuto lokalitu navštívit. Je tu možné spatřit učebnicový příklad podzemních chodeb defenzivního a únikového typu z rozmezí 13. a 16. stol. Chodby byly objeveny při výstavbě nové kanalizace v letech 2004-2005 pracovníky znojemského pracoviště ÚAPP Brno pod vedením Z. Čižmáře. Chodby jsou kompletně raženy ve skalním podloží, které budují hadce. Z výzkumu pochází nálezy keramiky, kterou lze zařadit rámcově do rozmezí 14. a 17. století.

Termín: 30.7.2011

Loch v Moravanech u Kyjova

-

Vchod do lochu v Moravanech 1V úterý 19.7.11 byl proveden na základě oznámení na ÚAPP v Brně průzkum historického podzemí k jehož objevu došlo během zemědělských prací na poli nedaleko Moravan (okr. Hodonín). Ve spolupráci se starostou obce J. Dočekalem a archeologem Masarykova muzea v Hodoníně J. Šmerdou, jsem provedl základní průzkum a vyhotovil fotografickou a kresebnou dokumentaci podzemního díla.

Vrbická jeskyně zmapována

sklípek 2 s vchodem do Vrbické j. 2010V sobotu 8.5.2010 proběhla mapovací akce ve Vrbici na Břeclavsku. Cílem bylo provést zmapování všech volně dostupných částí podzemního systému a vyhotovit dostačující plán pro následný statický posudek. Akce se zúčastnil P. Kos (ČSS ZO 6-12) a L. Kapitán (obec Milovice), spolupracovali oba majitelé dotčených sklepů. Bylo zaměřeno celkem 38 bodů (dočasná stabilizace) v podzemí a několik bodů na povrchu. Pořízena byla fotografická dokumentace, včetně pracovních snímků. Celá akce trvala 4 hodiny a můžeme ji považovat za úspěšnou.

Lochy ve Vrbici

-

Průlez sifonemDne 6.9.08 byl ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, zastoupeným P. Kubínem a panem F. Janoškem zahájen společný průzkum středověkých podzemních chodeb v obci Vrbici. Podle četnosti zjištěných propadů a údajů o existenci historického podzemí v obci, se pravděpodobně jedná o další zajímavou jihomoravskou lokalitu, kde lze doposud najít tyto dnes již poněkud vzácné objekty.

Tajemné podzemí kloboucké, aneb lochy v Bohumilicích

Ve čtvrtek 31.7.08 jsem provedl na základě ohlášení radnice města Klobouky a AÚ AV ČR v Brně výjezd do Bohumilic (okr. Břeclav), kde se již na jaře objevil na poli mohutný propad. Starosta mě osobně dovedl předchozího dne k onomu místu a sdělil jeho stručnou historii průzkumu místními občany a v jednom případě dokonce i s prohlídkou jeskyňáře, který jej kompletně prolezl (nejspíše někdo ze ZO 6-01 Býčí skála, ale možná se pletu). Nejprve jsem měl dojem, že budu postaven před zbytek osamocené obilní jámy, ale opak byl pravdou - byl to skutečně prořícený loch a já s sebou neměl žádné mapovací pomůcky.

Výzkum studny z neolitu v Brně

Neolitická studna v Brně
Naše ZO zapůjčila pro možnost odčerpávání spodní vody brněnským archeologům elektrocentrálu k pohonu čerpadla. Bude ho využito pro výzkum pravěké studny. Možná, že tak přispějeme k objevu zajímavých artefaktů, které se obvykle v našich podmínkách nezachovají.

V souvislosti se záchranným archeologickým výzkumem ÁUPP Brno ve Starém Lískovci, se podařilo, kromě neolitického sídliště, objevit též studnu ze stejného období. Studna má průměr kolem 5 m a hloubku větší než 5 m (prozatím).

Středověké lochy v Milovicích

-

Již tři pracovní akce proběhly v r. 2007 při výzkumu lochu v Milovicích (okr. Břeclav). Loch byl objeven zcela náhodně při výstavbě kotelny v rodinném domku pana J. Popely. Majitel se krátce po svém objevu spojil s místním zájemcem o historii L. Kapitánem a společně pak informovali o nálezu P. Kubína, archeologa Regionálního muzea v Mikulově. Výsledkem je spolupráce mezi objeviteli lochu, mikulovským archeologem a mnou, jakožto členem ČSS ZO 6-12 Speleologický klub Brno.

Tvaroženské lochy

-
V lesní trati Líchy, mezi obcemi Mokrá a Tvarožná, se nachází několik desítek podzemních krytů (lochů) vykopaných v přirozených sprašových hlínách. Už od roku 1999 se věnujeme jejich průzkumu a dokumentaci. Lochy byly vykopány za 2. světové války obyvateli Tvarožné a při osvobozovacích bojích využity jako obranné posty německými vojáky.

Štola a zaniklý dvůr u Rešova

-


Rešovské vodopády se nacházejí na říčce Huntavě (pramenící na Skalském rašeliništi) v Nízkém Jeseníku, 8 km od Rýmařova. Rešovské vodopády byly vyhlášeny za chráněný přírodní výtvor. V místech vodopádů překonává Huntava pruh tvrdších hornin (porfyroidy). Nejvyšší stupeň je 10 metrů vysoký. Nad vodopády jsou nenápadné zbytky středověkého hrádku nebo tvrze, o kterých se nic bližšího neví a pod nimi pozůstatky důlního díla a zaniklého dvora.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.