Důlní díla

Urbanova štola

Опис штольні біля с.Чинадієво.

Popis štoly u vesnice Činadijevo

Opuštěná štola ve Studénčném žlebu u Mokré

-

Na přelomu 60. a 70. let se v prostoru Mokerské plošiny prováděly poměrně rozsáhlé geologické průzkumy, které měly ověřit kvalitu a vydatnost ložiska pro nově budovaný podnik cementárnu Mokrá. Kromě hloubkových vrtů se ještě prováděl průzkum s pomocí rubaných štol a kopaných šachet. Některé štoly byly budovány záměrně k provozování komorových odstřelů, které se však neosvědčily pro své razantní důsledky. Nově vybudovaný podnik zahájil výrobu v roce 1968 pod názvem národní podnik Cementárna Mokrá, který byl ustanoven ministerstvem stavebnictví již v roce 1965. Ještě před zahájením provozu cementárny došlo k otvírce etáží 420 a 395 m n.m. ve Středním lomu a et. 410 ve Východním lomu (Břidla). Již tehdy byla rozloha těžby cca 35 ha. V letech 1981 až 1988 byla zahájena otvírka Západního lomu, který zabral cca 25 ha plošiny. Současná rozloha velkolomu je více než 120 ha.

Závrt č. 25 Šachtica na Mokerské plošině

Fanda u Šachtice

 Ne každý zasvěcený znalec povrchu Mokerské plošiny ví, že kromě krasových závrtů se zde nachází celá řada dalších útvarů, a to převážně jam, lomů, lůmků, pecí a okopů, které byly v minulosti vyhloubeny záměrně lidmi na povrchu vápenců. Chtěl bych kolegům představit jeden z poměrně málo známých a krasově poněkud málo významných objektů - domnělý závrtek č. 25, který byl doposud veden v evidenci povrchových krasových jevů Mokerské plošiny jako přírodní výtvor. 

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.