Ve sborníku muzea Blansko vyšel článek Sedmdesát let Speleologického klubu v Brně

Rubrika: Aktuality
Hugo Havel, Igor Harna: Sedmdesát let Speleologického klubu v Brně - příspěvek k historii
průzkumu Moravského krasu
Sborník Muzea Blansko 2015 stran 132 - cena 150 Kč
OBSAH
Část přírodovědná
David Mikeš, Jiří Havlík, Vojtěch A. Gregor: Průstup jeskyněmi Jedovnického potoka ze
vchodu do Býčí skály do východu z Rudického propadání a zpět dne 4. července 2015
L. Slezák, R. Cendelín, J. Pokorný: Co přinesl nejrozsáhlejší telegnostický průzkum v jižní
části Moravského krasu
Hugo Havel, Igor Harna: Sedmdesát let Speleologického klubu v Brně - příspěvek k historii
průzkumu Moravského krasu
Ivo Štelcl: Spory o Macochu
Petr Zajíček: Jeskyně Výpustek na mapách 19. století

 

 

 

Průměr: 1 (hlasujících: 1)
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.