16. mezinárodní speleologický kongres

Ursus spelaeus
Přátele
Punkevní jeskyně přistav
Punkevní jeskyně přední dóm
Prolézačka
Vědci
Předávaní cen
Přednáškový sál   1
Přednáškový sál
Výstaviště
Přednášky
závěreční večer
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.