Pojď se s námi na chvíli podívat do podzemního světa, který už od pradávna skrývá pro lidstvo mnohá tajemství. Nabízí skrýš a bezpečí, ale také zkázu a smrt. Lidé k němu proto vzhlíží s obdivem a úctou, ale neustále touží jej prozkoumat. Snaží se proniknout do hlubin tajemna, neproniknutelné tmy a absolutního ticha. Do míst, kde se daří jen primitivním formám života a lidská noha do nich vkročí jen zřídka.

Ve sborníku muzea Blansko vyšel článek Sedmdesát let Speleologického klubu v Brně

Hugo Havel, Igor Harna: Sedmdesát let Speleologického klubu v Brně - příspěvek k historii
průzkumu Moravského krasu
Sborník Muzea Blansko 2015 stran 132 - cena 150 Kč

Sedmdesátiletá historie Speleologického klubu v Brně – předchůdce České speleologické společnosti

Článek byl napsán k 70. výročí vzniku Speleologického klubu, nejstarší a největší organizace v České republice, která se zásadním způsobem zasloužila o mimořádný rozvoj speleologie v Moravském krasu a historickým objevem Amatérské jeskyně, která má dnes délku přes 40 km, zapsala do dějin nejen české speleologie. V příspěvku je stručně popsána historie organizace a její činnost až do současné doby.

Zemřel Hugo Havel, byvaly člen Speleologického klubu v Brně

foto Výroční členská schůze

http://bidab.rajce.idnes.cz/Vyrocni_clenska_schuze_Speleologicky_klub_Brno_hospoda_u_Farliku_Krtiny/

výroční schůze

Dne 31.1.2015  se bude konat výroční členská schůze. sejdeme se v 10 hod v hospodě u Farlíků  ve Křtinách.

Podzemí Moskvy

Při návštěvě hlavního města Moskvy ve dnech 16.10. - 21.10.2014 si kromě notoricky známých památek nenechal ujít pan Dr. Skála návštěvu tamějšího atomového bunkru a podzemí nedaleko Moskvy.

 

 

 

 

Objev v Hlinitých síních v Býčí skále

Ve čtvrtek, 2. října se podařilo v jednom z komínů nad Hlinitými síněmi proniknout do volných prostor. Jedná se o horizontální chodbu o šíři cca 1 metr, výšce 2 - 5 metrů. Nachází se ve výšce cca 60 metrů nad aktivním tokem jedovnického potoka. Její délka je cca 100 metrů, a její konec je tvořen dómem 7 x 20 metrů a výšce cca 12 metrů.

 

 

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.