Aktuality

ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – IV . ročník

POZVÁNKA

Speleoklub Tisovec na počesť potápačov, ktorí pomáha jú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí, organizuje v dňoch 9. – 11 . októbra 2015

ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – IV . ročník

v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Setkání jeskyňářů 2015 - v Českém krasu

Setkání jeskyňářů se v posledních letech stalo putovním a v roce 2015 se vrací opět do Českého krasu. 

Datum konání: 2.-4. října 2015

Web s podrobnostmi: http://setkani-2015.webnode.cz/

 

Termín: 2.10.2015 - 4.10.2015

Česká speleologická společnost má inovovaný web

-

ČSS má ode dneška nový web. Cituji z oficiální zprávy na www.speleo.cz:

"Webová prezentace ČSS prošla v uplynulých měsících důležitou inovací a modernizací. Na první podhled se zdá, že se kromě malinko změněného designu stránek neudálo nic zásadního, nicméně hlavní změna spočívá v systému ve kterém stránky fungují. Starý systém již nebyl svými tvůrci vyvíjen a podporován a neumožňoval tudíž další rozvoj našich stránek a ztěžoval administraci. Naproti tomu nový systém disponuje moderními prvky ke správě webu, zobrazování obsahu a hlavně jejich funkcionality."

Víte co je to "Dohoda o ochranářském dohledu nad jeskyní v konzervaci v CHKO Moravský kras"?

-

Asi nevíte a nejspíš to už ani neví samotní signatáři takových dohod.

Dohody leží někde naspodu v šuplíku ...  Chtěl bych je připomenout. Dohody se týkají dohledu nad jeskyněmi v konzervaci (= jeskyně není speleologickým pracovištěm) a byly uzavírány v letech 2000 - 2002 s některými speleoskupinami (Holštejnská, Topas, Křtinské údolí, Suchý žleb). S jinými skupinami (Pustý žleb, Devon, Speleologický klub, Moravský kras, Královopolská, Myotis) byly dohody připravovány, ale už nebyly z časových důvodů dotaženy do konce. Připravoval je můj předchůdce kolega Ivan Balák.

Proběhne výměna zámků a klíčů u vybraných jeskynních uzávěr v Moravském krasu

-

Správa CHKO Moravský kras provede v nejbližší době na jeskynních uzávěrách, které až na výjimku jsou v majetku státu a péči APOK ČR - Správy CHKO MK, výměnu zámků za nové typy s tzv. chráněným profilem klíče.

Pro nezájem HZS a Speleologické záchranné služby bylo upuštěno od zavedení generálního klíče.

Výměně zámků předcházela bouřlivá diskuze Správy a speleologů, kteří byli proti zavedení generálního klíče z obavy před jeho zcizením. Vše bylo následně probráno na schůzce Správy a speleologů, svolané na podnět předsednictva České speleologické společnosti.

Výstupy ze schůzky, stanovisko předsednictva ČSS a seznam dotčených jeskyní jsou níže.

Vyšla kniha Práce a záchrana ve výškách

Publikace "Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou", jejímž autorem je Ondřej Belica, vyšla ve druhé polovině roku 2014 v nakladatelství Grada. Kniha na svých 216 stránkách textu detailně rozebírá nejprve legislativu a dále pak praxi při práci ve výškách. Kniha představuje po několika letech první úplné kompendium znalostí vztahujících se k výkonu výškových prací a snaží se obsáhnout veškeré informace a postupy. Podstatná část textu je přínosná i pro speleology, kteří používají jednolanovou techniku jako prostředek k zabezpečení přístupu do vertikálních jeskyní a k jejich dalšímu objevování. 

Rozsahem kniha čítá 161 stran poměrně drobného textu, bohatě doprovázeného ilustracemi. Na vzniku ilustrací se podílelo pět autorů (Kryštof Minář, Pavel a Soňa Fischerovi, Tomáš komínek a Josef Wagner), díky jejichž práci je kniha plná originálních a přehledných nákresů. Při listování knihou působí ilustrace jednotně a je dobře, že autor knihy nesklouznul jako ostatní ke kopírování firemních materiálů a přejímání nekvalitních nákresů. 

Setkání jeskyňářů v Javoříčku 2014

V prvním říjnovém víkendu proběhlo setkání jeskyňářů, tentokrát v Javoříčku. Setkání jeskyňářů je tradiční akce, v minulosti konaná na Tetíně v Českém krasu. Od roku 2010 se setkání stalo putovním a na jeho organizaci se dobrovolně podílí každý rok jiné speleologické skupiny. 

Setkání pořádala ZO ČSS 7-09 EstavelaZO 7-14 Ludmírov-ŠtymberkZO 7-0 Vojtěchov a ZO 7-03 Javoříčko, která nabídla účastníkům zázemí na své skupinové základně. Program exkurzí byl bohatý a zahrnoval různé typy terénu od turistické trasy po Javoříčských jeskyních, až po exkurze s použitím jednolanové techniky (Lví jáma, Kostelík apod.)

Lezecký den Plzeň 2014

Kolegyně a kolegové,

náš letošní  lezecký den se koná v Plzni - Doudlevcích pod Tyršovým mostem v sobotu 11.října 2014.

Akce je určena širší odborné veřejnosti, což zahrnuje jeskyňáře, horolezce a podobné nadšence a adepty, kteří si mohou donést svůj vlastní vercajk. Na místě bude mezi 9:00 a 16:00 vystrojený lezecký trenažér.

Kontakt:

ZO 3-02 k.kocourek(zavináč)atlas.cz, 608 509 770, ZO 3-03 kareljindra(zavináč)seznam.cz, 777 175 149

 

Termín: 11.10.2014

Byla zahájena registrace na Setkání jeskyňářů 2014 na Javoříčku

-

Vážení kolegové a přátelé jeskyní, 

jak zde již bylo uvedeno, tradiční setkání jeskyňářů se tentokrát bude konat poprvé na Moravě V termínu 3.-5.10.2014 se sejdeme v Javoříčském krasu. Rádi bychom tedy znovu jménem pořádající ZO ČSS 7-09 Estavela, ale i všech dalších spolupořádajícících skupin Vás všechny pozvali na Javoříčko.

Termín: 1.1.2014 - 3.10.2014
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.