Kdokoliv po přihlášení může psát do tohoto magazínu. Záměrem je vytvořit živý internetový časopis o jeskyních, jeskyňaření a jeskyňářích, který nebude příliš svazován formálností. Můžete tak upozorňovat na aktuální dění, odkazovat na zajímavé články o speleologii nebo publikovat zajímavosti ve Vašem okolí či výsledky činnosti Vaší skupiny. Můžete napsat o tom, kde a s kým jste jeskyňařili a nemusíte k tomu mít založené samostatné stránky.

ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – IV . ročník

POZVÁNKA

Speleoklub Tisovec na počesť potápačov, ktorí pomáha jú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí, organizuje v dňoch 9. – 11 . októbra 2015

ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – IV . ročník

v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Setkání jeskyňářů 2015 - v Českém krasu

Setkání jeskyňářů se v posledních letech stalo putovním a v roce 2015 se vrací opět do Českého krasu. 

Datum konání: 2.-4. října 2015

Web s podrobnostmi: http://setkani-2015.webnode.cz/

 

Termín: 2.10.2015 - 4.10.2015

Sabotin – vojenské muzeum pod širým nebem

-

V roce 2015 uplynulo rovných 100 let od začátku Sočské fronty a vzhledem k tomu, že Sočská fronta výrazně poznamenala značnou část Slovinska, plánovali Slovinci významné oslavy.

Vyšla kniha Geologija Krasa

-
Na světě najdeme mnoho krasů, ale pouze jeden je možné nazývat Krasem s velkým K. Leží v jihozápadní části Slovinska a dal jméno mnoha podobným vápencovým územím.

Česká speleologická společnost má inovovaný web

-

ČSS má ode dneška nový web. Cituji z oficiální zprávy na www.speleo.cz:

"Webová prezentace ČSS prošla v uplynulých měsících důležitou inovací a modernizací. Na první podhled se zdá, že se kromě malinko změněného designu stránek neudálo nic zásadního, nicméně hlavní změna spočívá v systému ve kterém stránky fungují. Starý systém již nebyl svými tvůrci vyvíjen a podporován a neumožňoval tudíž další rozvoj našich stránek a ztěžoval administraci. Naproti tomu nový systém disponuje moderními prvky ke správě webu, zobrazování obsahu a hlavně jejich funkcionality."

Víte co je to "Dohoda o ochranářském dohledu nad jeskyní v konzervaci v CHKO Moravský kras"?

-

Asi nevíte a nejspíš to už ani neví samotní signatáři takových dohod.

Dohody leží někde naspodu v šuplíku ...  Chtěl bych je připomenout. Dohody se týkají dohledu nad jeskyněmi v konzervaci (= jeskyně není speleologickým pracovištěm) a byly uzavírány v letech 2000 - 2002 s některými speleoskupinami (Holštejnská, Topas, Křtinské údolí, Suchý žleb). S jinými skupinami (Pustý žleb, Devon, Speleologický klub, Moravský kras, Královopolská, Myotis) byly dohody připravovány, ale už nebyly z časových důvodů dotaženy do konce. Připravoval je můj předchůdce kolega Ivan Balák.

Proběhne výměna zámků a klíčů u vybraných jeskynních uzávěr v Moravském krasu

-

Správa CHKO Moravský kras provede v nejbližší době na jeskynních uzávěrách, které až na výjimku jsou v majetku státu a péči APOK ČR - Správy CHKO MK, výměnu zámků za nové typy s tzv. chráněným profilem klíče.

Pro nezájem HZS a Speleologické záchranné služby bylo upuštěno od zavedení generálního klíče.

Výměně zámků předcházela bouřlivá diskuze Správy a speleologů, kteří byli proti zavedení generálního klíče z obavy před jeho zcizením. Vše bylo následně probráno na schůzce Správy a speleologů, svolané na podnět předsednictva České speleologické společnosti.

Výstupy ze schůzky, stanovisko předsednictva ČSS a seznam dotčených jeskyní jsou níže.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.