Odkazy

Zajímavé odkazy vztahující se k problematice či oblasti Krasu.

 

Informace o Krasu http://vodnik.kras-carso.com/

Mnohovrstevný atlas Slovenije http://www.geopedia.si/ 

Jamarska zveza Slovenije http://www.jamarska-zveza.si/

Jamarski klub Temnica http://www.jkt.si/

Muzeum Sočské fronty v Kobaridu http://www.kobariski-muzej.si/

Kostel sv. Ducha, Javorca http://www.lto-sotocje.si/slovensko/znamenitosti_javorca.asp

Cesty míru v oblasti Soči http://www.potimiruvposocju.si/

Cesty míru na Krasu http://www.potimirunakrasu.org/ 

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.