Kras

Vyšla kniha Geologija Krasa

-
Na světě najdeme mnoho krasů, ale pouze jeden je možné nazývat Krasem s velkým K. Leží v jihozápadní části Slovinska a dal jméno mnoha podobným vápencovým územím.

Okraje mapových listů Komen-33 (2B 22-33), Komen-34 (2B 22-34) a Komen-35 (2B 22-35)

-

Okrajové listy

Na listech map Komen-33, Komen-34 a Komen-35 je zájmová oblast občiny Miren-Kostanjevica reprezentována pouze úzkým pruhem území při severním okraji těchto listů. Zbývající většinová část těchto mapových listů pak spadá do občiny Komen, správní jednotky (upravna enota) Sežana, a je již mimo oblast našeho zájmu. Jižní část mapových listů zaujímá území Itálie. Všechny údaje a informace o listech Komen-33, Komen-34 a Komen-35, uváděné v této zprávě, se proto týkají pouze tohoto pruhu území náležejícího k občině Miren-Kostanjevica.

 

Mapový list Komen-24 (2B 22-24)

-
Následující text je částí závěrečné zprávy o průzkumu oblasti Krasu zobrazené na mapovém listu TTN 1:5000 Komen-24.  Území listu Komen 24 je ve směru V - Z vymezeno souřadnicemi Y = 5 394 250 až 5 396 500 a ve směru S - J souOblast mapového listu Komen-24Na území listu se nacházejí obce Vojščica a Kostanjevica na Krasu. V rámci občiny Miren-Kostanjevica zahrnuje oblast mapového listu Komen 24 katastrální území Vojščica, Kostanjevica na Krasu, Temnica a Sela na Krasu.Oblast má charakter mírně zvlněné krasové planiny s četnými závrty. Nejvyšším bodem na území listu Komen 24 je vrch Hrib východně od Kostanjevice na Krasu: 351 m n.m. Nejnižší místo na území listu se nalézá na západním okraji listu při silnici Vojščica - Sela na Krasu, v místě zvaném Jadrniki: 229 m n.m. Převážná část povrchu je zarostlá bujnou středomořskou vegetací s velmi hustým a místy obtížně prostupným křovinným podrostem.

 

Mapový list Komen-25 (2B 22-25)

-

Území listu Komen-25 je ve směru V – Z vymezeno souřadnicemi Y = 5 396 500 až 5 398 750 a ve směru S – J 

Komen 25

souřadnicemi X = 5 076 000 až 5 078 000. Plocha listu činí 6,75 km2.Na území listu se nacházejí obce Temnica, Novelo a Vojščica. V rámci občiny Miren-Kostanjevica zahrnuje oblast mapového listu Komen-25 katastrální území Temnica, Vojščica a při severovýchodním okraji listu část katastrálního území Lipa. 

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.