Vítáme Vás na našich stránkách, na kterých vás chceme pravidelně seznamovat s našimi výparavami do podzemního světa. Název naší skpiny odvozujeme od trusu netopýrů, nám nejbližších jeskynních tvorů. Věříme, že se tady něco nového dočtete a budete nám držet palce při našich lotrovinách...

hlavní fotograf: Ivan "Děda" Kletečka - ivan.kletecka@seznam.cz

administrátor: Jaromír Bartoš - jarda.bartos@centrum.cz

North Of Heaven : Himmel Berge Stollen

Letošní počasí moc zimu nepřipomíná. Inu, pro nás jest to velmi dobré. Žádný sníh, teploty nad nulou, prostě počasí ideální pro výpravu na daleký sever do lokality North Of Heaven. Hlavní „spouští" pro podzemní lotroviny byl tentokrát Ajfel, který celou akci zorganizoval a navnadil nás na zatopené části systému chodeb SDD. A tak dvě posádky Speleos Guános v ranních hodinách směle vyráží na dalekou cestu do země Germánské. Únavná, dlouhá cesta s již tradičním blouděním, byla zkracována veselím v autech a zastávkami s kapkou zdravé ostudy. Z politických důvodů nemohu blíže popsati cestu, ba ani samotnou lokalitu. Za pochopení vřele děkuji.


Tentokrát sami, bez německých kolegů jsme jeli sestoupit do podzemí North Of Heaven. Naším úkolem bylo naplánovat ponor do částí systému Himmel Berge a zhodnotit transport potápěčského materiálu. Dále bylo zapotřebí vytvořit foto-dokumentaci a spustit video-sondu do zatopené chodby  pro potápky na předúnorový briefing.


Expedice "Speleos Maňána Proteus“ Chorvatsko – Istrie 2011

Myšlenka uskutečnit tuto expedici, vznikla již před několika lety. Doposavad jsem kamarády ze speleo klubu Proteus navštěvoval sám, max. v doprovodu mé drahé speleo zákonité choti. Až v minulém roce, při letní návštěvě u Proteusáků, slovo dalo slovo a u lahodného škopku, jsme společně ukuli a naplánovali podzimní expedici-caves, na celé území Istrie (ou jééé, dá se říci..). Výprava

Selskej dvorskej 2011

Rok uplynul jako voda a v tradičním termínu posledního srpnového týdne vyrazilo vodomilné chapadlo z chobotnice jménem Speleoskupina GUÁNO, vstříc dalšímu, v pořadí již čtvrtému, kaňoningovému dobrodružství. Expedice s názvem „Selskej dvorskej 2011“ neproběhla sice v tak rozsáhlém složení, jako předchozí ročníky, neboť Ing. Klokan

Jeskyně Čertova studna (Cave Diving-explorace č.1)

Minulý rok při toulkách Franckým krasem křížen krážem, jsem čirou náhodou našel malý vstup ve skalním masívu v dobře maskované puklině. Nic neobvyklého. Takových podobných vstupů je v krasu Franckém opravdu mnoho a většinou se jedná o malé jeskyně (tzv. blbodíry). Tato byla ovšem jiná! Po sestupu malou vertikálou do malého dómu, jsme našli vodu v podobě malého jezírka. Ihned

Jeskyně Bismarck aneb... "Speleo-blues Franckého Švýcarska"

Pravidelně každý rok vyrážíme vstříc srdcovce a jeskynní klasice Franckého Švýcarska Bismarckgrotte. Ani letos tomu nebylo jinak. Tento obří jeskynní systém vévodí svou délkou a rozsahem celému krasu. Dle posledního měření z roku 2010, díky několika novým menším objevům, se jeskyně zvětšila na 3190 m. Maximální hloubka činní pouhých -65 m. Tento obří polygon nás stále přitahuje silou speleo-magickou. Odolat nelze...

Ursus Grotte aneb „Výprava za jeskynními medvědy“

Díky německým speleokolegům a skvělým přátelům, se mi zadařilo vyjednat povolení k vstupu do nádherné jeskyně Ursus Grotte. Tato jeskyně byla objevena již v roce 1602 pastorem F. Esperem. Největší rozkvět v bádání a nálezu nových míst v jeskyni nastal v roce 1971.Tyto výzkumné a pracovní činnosti pokračují dodnes. Do dnešní doby bylo nalezeno, prozkoumáno a zmapováno 983 m. A jářku, stále se

Expedice "Vecchio Speleoputana Spinterogeno" - Itálie Terst 2011

Rok se s rokem sešel a pro mne nastal čas naplánovat předprázdninovou zahraniční Guáno Expedici. Přípravám jsem se začal důkladně věnovat již od února. Zaprvé vytvořit expediční team z členů Guáno, za druhé vyjednat místo pobytu a samotnou lokalitu, povolení pro jeskyně apod. Lokalitou pro expedici se stal Trieste kras Itálie. Ubytování bylo v klubovně u kamarádů Gruppo Speleologico San Giusto. Přes

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.