DYLEŇSKÝ kras

Průzkum Dyleňského krasu v roce 2014

Dyleňský kras v letech 2012 a 2013 nezažil žádnou větší jeskyňářskou akci. Tou dobou jsem sem chodil kopat většinou sám, ale každému je jasné, že velkou „díru do světa“  jsem tím nemohl udělat. Podařilo se mi alespoň

Dyleňská jeskyně pracovní akce : „Australské Hrdlo Prrdlo aneb Speleo Ležák 13° chlouba Dyleňského krasu“

Opět se nám zdařilo spunktovat větší pracovní akci na Dyleňské jeskyni. Ouu jééé !!! Jářku z počátku se zdálo, že se nás sejde množství převeliké a sil bude na rozdávání. Ba obav ohledně proviantu a jeskynního piva z počátku bylo, zda bude stačiti!  A ono ba howňajs… Bohužel tak už to

Masivní pracovní útok na Dyleňskou jeskyni „ …aneb Austrálie se opět přiblížila…!“

Na jeskyni Dyleňská, práce rozhodně neustávají! Průzkumné a kopací výkony, se zde převážně provádí v malých skupinách, respektive hlavně geolog Míra Marek + max. jeden až dva fachmani. No a pak několikrát do roka se vytvoří masivní akce o více lidech. Ou jééé ! A to pak nastane pracovní šrumec a veledílo, za pomoci grilovaného čouňase a veselého bahna, jde vše od ruky s úsměvem na líci. Jak jinak... že ? Ten den D nastal právě teď...!

 

Pracovní sobota na jeskyni Dyleňská aneb….“Každý kýbl ven , Austrálii blíže“

Krásně barevný podzim, podzimní deprese, vůně povadlé zeleně, věnec buřtů, 100 veselých plechů, romantická Zelená, vůně grilovaného čouňase, antidepresivní Rum, nadšení kamarádů, opětný pokus nalézt nejkratší cesty do Austrálie doslova vybízí ku kopacím pracím na jeskyni Dyleňská. A tak se síly tentokrát zněkolikanásobily!

Pracovní akce v Dyleňské jeskyni - 17.4.2010

Ačkoliv se to nezdá i my máme na dohled našich domovů kras - a to Dyleňský, kterému vévodí vysílač na vrcholu Dyleně.  Kras je tvořen čočkami krystalických vápenců - mramorů, které jsou šikmo uložené v polohách mezi erlany. Mramory byly těženy od poloviny 19. století a zpracovány byly na výrobu vápna. Dyleňská jeskyně je vytvořena činností proskující vody právě na styku s erlany. Jeskyni začal v roce 2008 odkrývat pracovník Městského muzea Mariánské Lázně Míra Marek, který tu často sám s obdivuhodnou vytrvalostí vynáší kyblík za kyblíkem, aby poodhalil tajemství podzemí. My jsem se rozhodli mu v této činnosti vypomoci a v sobotu  17.4. vyrazili k jeskyni. Takže i Speleo - guános si občas zakope!!

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.