South Of Heaven : Fallerstein Stollen… alias LEWEL II. (mine diving)

Autor: Ivan "dědek"Kletečka

Takřka pravidelně, několikrát do roka, vyrážíme na jižní oblast sudetského území zvané South Of Heaven katastr číslo 3/014b., čili území Bavorska zasahující z malé části do Čech. Velmi bohaté území na historické podzemí, nás vždy silně přitahovalo a to díky především zatopeným podzemním pasážím, které zde takřka silně převažují. Zde se snažíme o zmapování a vyvázání zatopených částí SDD, které pomalu zachází v zapomenutí.  Bohužel díky politické situaci, nemohu podrobně popsat blíže lokalitu či přesné souřadnice nebo přesnější polohu samotné Fallerstein Stollen. Za pochopení částečné imunity velmi děkuji.

 

Trocha historie a ložiskových poměrů.

Ložisko živce je tvořeno pegmatitovou žilou směrné délky cca 530 m o nepravé mocnosti 15-20m. Směr žíly je východ-západ, úklon 26-34°k severu. Ložisko je uloženo v bazických magmatických horninách poběžovického masívu.

V roce 1966 byla na základě pozitivního geologického průzkumu na ložisku zahájena těžba povrchovým lomem o rozměrech cca 150x50 m, hloubka 10-15 m. V letech 1968-1971 bylo ložisko otevřeno úpadnicí na prvním patře. Úpadnice je zaražena na dně lomu a rozfárání prvního patra je v hloubce cca 8 m pod dnem lomu. Vlastní těžba probíhala komorováním ze sledné chodby 110 m na východ od úpadnice a 70 m na západ. V dalších letech byla úpadnice prodlužena na úroveň druhého patra v hloubce 18 m pod dnem lomu. Dobývací práce probíhaly obdobně ve směru žíly, 80 m na východ a 175 m na západ od hlavní úpadnice.

V roce 1975 byla těžba ukončena, vchod do úpadnice zastřelen a lom částečně zasypán hlušinovým materiálem.

 

Dnešní stav:

V dnešní době je důl přístupný ve dvou závalem oddělených úsecích.

Do prvního „západního" se vchází úklonnou prorážkou ze dna lomu na chodbu 1. patra. Odtud se dá po prvním patře dojít k hlavní úpadnici, která zpřístupňuje zcela zatopené 2. patro dolu. Hlavní chodba druhého patra prochází přes těžební komory s volnou hladinou vody do dnes zjištěné vzdálenosti cca 80 m od úpadnice s možností další prolongace...

Východní úsek je otevřen propadem těžební komory na prvním patře. Zde je přístupný úsek komory se zachovalými pilíři. Do tohoto prostoru ústí z povrchu svislý komín. Dále z tohoto prostoru pokračuje sledná chodba se zbytky výdřevy končící čelbou. Na komoru prvního patra plynule navazuje komora druhého horizontu s volnou hladinou vody.

Dive data :

Převážnou část podvodních prací doposavad odvedl Tomáš „Brutusák", který zde uskutečnil 15 sólo ponorů. Díky ne pravidelné dobré viditelnosti, která je zde vzácná jako šafrán, se mu podařilo vyvázat 115 m. fixu. Několik ponorů, bylo provedeno za viditelnosti 1 až 0 m. Díky období sucha se viditelnost značně zlepšila a dosahovala na poslední akci cca.10 m. A právě díky parádní viditelnosti, která panovala na poslední akci, byla nalezena nová chodba, která pokračuje min. 80 m. Na další výpravě bude hlavním úkolem vyvázání a průzkum nových nalezených pasáží. Je nutno podotknout, že na zatopené cestě se nachází dvě suché části, v kterých zatím nebyla zjištěna koncentrace kyslíku, kterou zjistíme na příští akci pro případ provizorního postupového stanoviště, pomocí oximetru Gas Alert Micro.  Teplota vody činní 6 °C. Ponor je mělký, ve směru čistě horizontálním s max. hloubkou 4 m. Hornina je v několika pasážích silně narušena a jsou místy tvořeny částečné závaly, které při ponoru drobet děsí. Přípravy jsou jaksi jednoduché...a to ponechat mozek doma (jasňačka, je to prdel-pouze přirovnání!..pro rejpaly...fuck). No a samotný transport materiálu je doslova agónie.

Akce LEWEL dive se zúčastnili :

Tomáš „Brutusák", Ivan „dědek", Roma „Mrtváků a Venca „jižanskej Pandrhola"

Zdař Bůh

Ivan „Dědek"

Průměr: 5 (37 votes)

Obrázky

South Of Heaven : Fallerstein Stollen… alias LEWEL II. (cave diving)
South Of Heaven : Fallerstein Stollen… alias LEWEL II. (cave diving)
South Of Heaven : Fallerstein Stollen… alias LEWEL II. (cave diving)
South Of Heaven : Fallerstein Stollen… alias LEWEL II. (cave diving)
South Of Heaven : Fallerstein Stollen… alias LEWEL II. (cave diving)
South Of Heaven : Fallerstein Stollen… alias LEWEL II. (cave diving)
South Of Heaven : Fallerstein Stollen… alias LEWEL II. (cave diving)
South Of Heaven : Fallerstein Stollen… alias LEWEL II. (cave diving)
South Of Heaven : Fallerstein Stollen… alias LEWEL II. (cave diving)
South Of Heaven : Fallerstein Stollen… alias LEWEL II. (cave diving)
South Of Heaven : Fallerstein Stollen… alias LEWEL II. (cave diving)
South Of Heaven : Fallerstein Stollen… alias LEWEL II. (cave diving)

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Hallo Ivan, super Bilder!

Obrázek uživatele Anonym

Hallo Ivan, super Bilder! Hammer!!!

Markus

Cus dedku, na tohle se uz

Obrázek uživatele spachal
Cus dedku, na tohle se uz vylozene tesim :D ..
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.