jeskyně U Jedelské cesty

Nadřazená stránka: Lokality
 

Stručná historie průzkumů

1962 - pokus o otevírku průvanového místa severně od jeskyně Dagmar do hloubky 8 m - dnes jeskyně č. 566 (první zmínka o této lokalitě)

1987 - zahájena nová otevírka v jeskyni č. 566 U Jedelské cesty

1988 - průkopové práce v jeskyni 566 do hloubky 8,5 m

1989 - objev asi 5 m dlouhé volné prostory s výzdobou, celková dosažená hloubka 13 m

1990 - objev dómku cca 3×4 m jeskyně U Jedelské cesty

1991 - objeveny 2 dómky, celková hloubka jeskyně 30 m, délka 40 m

1992 - těžba sedimentů z koncového polosifonu

2004 - odtěžení kamenné suti nad vstupní propastí a zabezpečení vstupu

2006 - objev síně s výzdobou po odtěžení sedimentů v koncovém polosifonu

 

Literatura:

HAVEL, H. Přehled průzkumných prací a jejich výsledků v historii Moravského krasu, Praha 1989

pracovní deníky ZO 6-08 Dagmar

Obrázky

Dnes je vstup zabezpečen dřevěnou uzávěrou
Polosifon
Vstup do jeskyně v původní podobě
Vstupní propast
Výzdoba jeskyně U Jedelské cesty
Výzdoba jeskyně U Jedelské cesty
Výzdoba jeskyně U Jedelské cesty
Výzdoba jeskyně U Jedelské cesty
Výzdoba jeskyně U Jedelské cesty v síňce za polosifonem

Související dokumenty

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.