Pracovní akce

Severokrasové bádání (24.–28.10.2014)

jeskyně U Jedelské cesty - odkrytý vstupŘíjnový státní svátek vyšel pěkně poblíž víkendu, takže kdo mohl, natáhl si pobyt v krasu až do úterka. Třeba jako Honza, Kuba a já, v takovém počtu už se dá za 4 dny udělat něco práce, navíc s námi byli až do pondělí i Hotárci a na 2 dny se přidala Andrea. Aby nebyl program příliš jednotvárný (pracoviště v Propasti pod Kaplí v Dagmaře), každý den jsme si zpestřili i nějakou pracovní exkurzí. Stihli jsme tak i jeskyni U Jedelské cesty, Okrouhlík, Vymodlenou a Karhanův závrt.

Kameny nahoru! (15.–17.8.2014)

-

jeskyně Dagmar - vstupBěhem srpna bylo na základně poměrně rušno a nejen o víkendech, jednalo se ale ve většině případů jen o rodiny a příbuzné našich členů, kteří v krásném prostředí Moravského krasu rádi tráví své dovolené. Jinak tomu bylo tento víkend, kdy se sešla parta, pro kterou je pobyt v krasu bez nějakého bádání v jeskyni jen těžko představitelný. Pracovní akci jsme odstartovali hned v pátek po setmění. Netopýři vylétali z jeskyně ven, my naopak sestoupili do hlubin.

Likvidace deponií v jeskyni Dagmar (17.–20.7.2014)

-

Studna - jeskyně Piková dámaMinimálně jedenkrát do roka se u nás zastaví početná skupina pomocníků ze severu Moravy. Tentokrát se tak těšili, že sekce ze Šternberka přijela už ve čtvrtek odpoledne, takže se hned v pátek ráno mohlo začít bádat. Pro tolik lidí tu byla přichystána práce už dlouho, a to zmenšování deponií v jeskyni Dagmar. Konkrétně se likvidovaly sedimenty a kamení uložené v Dómu nádob a Jezevčí síni. Vše je materiál původem z Propasti pod Kaplí a nyní byl těžen ven z jeskyně.

Dagmarácký pracovní týden (27.6.–6.7.2014)

-

základna ZO 6-08 DagmarAni letos jsme nevynechali naši tradiční akci a v obvyklém termínu uspořádali pracovní týden skupiny Dagmar. Svátky sice letos vyšly oba na víkend, přesto jsme s průběžnými obměnami osazenstva vytrvali v krasu celých 10 dní. Stejně jako loni byly i tentokrát na prvním místě práce na základně, teď to byla kompletní oprava overalovny. Ale času na bádání v jeskyni nám letos zbylo mnohem víc, také byla zahájena výroba nových žebříků... čtěte dále.

Zpřístupňování nové síňky v Propasti pod Kaplí (30.5.–1.6.2014)

-

zahlubování plazivky, Propast pod Kaplí, jeskyně DagmarPracovní akce byla skromná do počtu účastníku, ne však do množství odvedené práce. S Honzou jsme se pustili do prohlubování dna plazivky vybíhající z Propasti pod Kaplí v jeskyni Dagmar. Naše snažení mělo usnadnit průstup do nově objevené síňky a umožnit tak i standardně urostlým jeskyňářům její návštěvu. Do díla jsme se vrhli hned v pátek navečer a ze dna postupně dolovali jeden kámen za druhým, vše bylo ukládáno na dně Propasti pod Kaplí.

Drobný objev v Propasti pod Kaplí! (23.–25.5.2014)

objevitelský průlez - Propast pod KaplíOproti minulé akci se nás sešlo minimum, byl tak prostor na návštěvu méně známých jeskyní v našem okolí, ale taky dost času na to udělat si vlastní objev! Už v pátek jsme s Jardou-Gandalfem zalezli do Propasti pod Kaplí a vydolovali další 2 velké kameny ze dna. Stále se nestačíme divit, jak je sediment ve dně sypký a metr dlouhý pajsr zajíždí dolů bez většího odporu. Pak jsme se pustili do nepříliš oblíbené činnosti - tahání kamenů z průvanové plazivky.

Prodloužený víkend v propastech jeskyně Dagmar (7.–11.5.2014)

-

DagmaráciZačátek května přinesl možnost pobýt v krasu déle než obvykle, čehož jsme využili a naplánovali rozsáhlou pětidenní pracovní akci. Sešla se opravdu vydařená a početná sestava, byla sranda, pohodička, vypilo se nemálo lahví, zažili jsme neskutečné příhody (které jistý jižan přímo přitahuje) a mezi tím vším se průběžně bádalo v podzemí. O krasových eskapádách netřeba se rozepisovat podrobněji, to podstatné se událo především v propastech jeskyně Dagmar.

Víkend tří generací (11.–13.4.2014)

-

Dóm nádob - vytěžené kameníUž v pátek se za námi stavila vzácná návštěva - jeden ze zakladatelů skupiny Dagmar a její dlouholetý předseda Hugo Havel. Sestoupili jsme do jeskyně Dagmar, kde jsem ho seznámil s nejnovějšími postupy, tedy s pracovišti v Chodbě pionýrů a v Propasti pod Kaplí. Já naopak konečně dostal odpovědi na otázky, které mě již léta ležely v hlavě. Samozřejmě jsme si vyměnili názory "kudy dál", včetně jednoho zajímavého tipu v místě, které je doposud přehlíženo.

Propast pod Kaplí – vyklízení kamenů z plazivky (28.–30.3.2014)

-

plazivka v Propasti pod KaplíPrvní sestup do Dagmary do Propasti pod Kaplí jsme podnikli už v pátek odpoledne. Nejdřív dolujeme ze dna propasti tři velké kameny. Palici zlomenou při poslední akci jsme zapomněli opravit, takže jsme kameny jen odkulili bokem a sondovali pajsrem ve dně. Hlinito-písčitý sediment je kyprý se spoustou vzduchových kapes a pajsr prochází dolů neskutečně hladce. Poté se s Honzou střídáme ve vytahování kamenů z plazivky a ukládáme je na dně propasti.

V jeskyni Dagmar se skalními duchy (7.–9.3.2014)

-

Skalní duchové v jeskyni DagmarProgram tohoto víkendu měl být spíše exkurzní, dorazila Zuzka s Bárou a jejich skalní duchové. Mladí členové tohoto jeskyňářského kroužku si přijeli prohlédnout jeskyni Dagmar a u toho vytahat pár symbolických kýblů hlíny. Přesunuli jsme se do Propasti pod Kaplí a pustili se do vyklízení kamení a odkopávání hlíny ze dna. Díky mimořádnému objevitelskému a kopáčskému nadšení se "ochutnávka práce jeskyňáře" zvrhla v regulérní pracovní akci.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.