Pracovní akce

Odpískaná akce ve III. propasti a těžba z Jezevčí síně (15.–17.1.2016)

-

prokopaná spojnice propastí II. a III.V pátek po příjezdu do krasu jsme s Honzou šli obhlídnout stav vody ve III. propasti jeskyně Dagmar. Hladina za posledních 14 dní klesla o necelý metr, je vidět až na dně propadu ve dně III. propasti. To bylo dobré zjištění, tím špatným byly pohyby sedimentů způsobené především vysokým skapem. Z ukloněného dna spojnice se odloupl padesátikilový kámen a ještě horší to bylo v nejnižším bodě II. propasti, kde zpoza staré výdřevy vyjelo bahno.

Bádání od Dagmary až po ZuB (29.12.2015–2.1.2016)

-

Silvestrovská povrchovkaNa sklonku roku nás to opět přitáhlo do krasu. Ve středu jsme s Honzou za vydatné pomoci Myotisáků (Luboš, Adam, Pepa) zabádali v Dagmaře. Na práci v propastech nás bylo málo, ale na odtěžování kamení z Dómu nádob a jejich ukládání do Jezevčí síně tak akorát. Přesouvali jsme tedy kameny a posunuli přípravy na těžební lanovku blíž ke svému cíli. Trasa je téměř volná, zbývá vytahat několik větších kamenů před deponií v Dómu nádob.

Dosažení dna III. propasti! (4.–6.12.2015)

-

dno III. propasti, jeskyně Dagmar"Když se dnes zadaří, prokopnem se až do III. propasti." Již tradiční hláška před sestupem na pracoviště ve II. propasti jeskyně Dagmar. Vždyť dle vyprávění pamětníků, kteří zažili spojnici obou propastí průchodnou, to vypadalo, že nás od III. propasti dělí jen nějaký metr dva. A my kopeme, metry přibývají a III. propast pořád nikde. Tento víkend se to konečně změní. Po návratu pracovního týmu ve složení Aranka, Honza, Maty, Pepa, Šlimec, Erik a Kuča z propasti na základnu nikdo nehlásí "tak snad příště", ale "už jsme tam"!

Propast II a Propast pod Kaplí aneb postup na dvou frontách (13.–17.11.2015)

-

ideální počasí pro povrchovou exkurziV půli listopadu jsme využili dne volna navíc a spáchali v krasu po delší době větší akci. V sobotu se aktivity rozjely na několika frontách - Pepa, Honza, Jarda s Jardou a Wikking vyklízeli kameny složené v Jezevčí síni ven z jeskyně, Mráza prováděl další dokumentaci v Propasti pod Kaplí a já se Šlimcem jsme vzali prof. Musila s Ondrou na povrchovku do Jedelského propadání a do Velké dohody a ukázali jim místní závrty a jeskyně.

Podzimní kamenotěžba v jeskyni Dagmar (23.–25.10.2015)

-

Mráza leze do Kaple (foto Dalda)První polovina podzimu byla především expediční a až koncem října jsme se dostali k práci na vlastní lokalitě. V sobotu dopoledne to zezačátku na pracovní akci nevypadalo, Termit s Rosťou se sice na základně věnovali napojení kamen do vyvložkovaného komína a dokončili jeho vyústění nad střechou, v Dagmaře se ale jen exkurzovalo. Jediným, kdo dopoledne v jeskyni něco udělal, byl Mráza, který dokresloval detaily profilů v Propasti pod Kaplí.

Odvoz kamení od Dagmary (19.–20.9.2015)

-

kameny složené před jeskyní DagmarTentokrát se jednalo spíše o takovou miniakci. Po poslední pracovce zůstala u vchodu do jeskyně hromada kamení, kterou bylo potřeba odvozit k cestě. Kvůli tomu, že na tuhle práci stačí v pohodě dvě osoby, tak jsem se domluvil s Arankou na sobotní odpoledne. Bylo hezky, pracovní nadšení nechybělo a tak se za necelou hodinku hromada přesunula k cestě. Poté proběhl přesun na Michálku, kde byli nejen místní Milan a Libor, ale i Kuča od speleohistoriků.

Vzpomínka, Dagmar, Křížovky a Bejčina (28.–30.8.2015)

jeskyně DagmarLetní akce jsou letos spojeny s téměř nadměrným množstvím podzemních badatelů, když se pracovní akce navíc sešla se Vzpomínkou, dojelo neskutečně mnoho lidí. Prvotní plán zaměstnat všechny práceschopné ve II. propasti jeskyně Dagmar padl hned v sobotu ráno. Při kontrole stavu zjišťujeme, že hladina neklesla, naopak o téměř 1,5 m stoupla. Pouštíme se do náhradního plánu a tím je už klasicky další zprůchodňování míst, kudy povede těžební lanovka.

Další kýblování z Dómu nádob (7.–9.8.2015)

-

jeskyně Dagmar, kýblování z Dómu nádobSrpnový víkend v krasu byl téměř totožný s předešlou akcí. V pátek návštěva Němců, noční koupačka v Ostrovském rybníku (tentokrát nám k tomu padaly Perseidy) a sobotní ráno hrneme všichni do II. propasti natěšeni, jak tam dnes zabádáme. Ale stejně jako před 14 dny přichází zrada. Voda sice klesla, ale na dně se stále drží kaluž cca 10 cm hluboká. A to je problém, když má další těžba směřovat dolů. Opět žasneme, jak pomalu toto léto voda opadá.

Velká červencová kýblovačka (24.–26.7.2015)

-

jeskyně Dagmar, II. propastNa konec července se nám podařilo sestavit početnou bádací skupinu pro plánovanou akci ve II. propasti jeskyně Dagmar. V sobotu ráno tedy bereme nový trojdílný žebřík, připravený betonový pažník, vrtačku a další nástroje a všechno to dopravíme na dno II. propasti. Ale hned při prvním ohledání úplného dna zjišťujeme, že těžit se tu dnes rozhodně nebude. I přes neustávající sucho na povrchu tady dole klesá voda velice pomalu a stále tu zůstává tůňka znemožňující těžbu.

Dagmarácký pracovní týden (3.–12.7.2015)

-

DagmaráciJe tu po roce zpátky největší bádací akce naší skupiny, Dagmarácký pracovní týden. Po předešlých dvou letech, kdy byla značná část pracovního úsilí směřována do rekonstrukce základny, nadešel čas věnovat se primárně bádání v jeskyních. Naplánována je činnost především ve II. propasti a v Propasti pod Kaplí, kde se kromě postupu do neznáma počítá také s vynášením sedimentů pro další zkoumání odborníky. Bádací maraton začíná.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.