Pracovní akce

Dagmarácký pracovní týden 1.–6.7.2008

Dagmaráci kolem 2. ponoru V Jedlích

Tak máme za sebou pracovní týden na Dagmaře. A myslím, že úspěšný. Dagmaráci se začali sjíždět na Boudu v úterý po práci. Kousek nad Boudou ležely přes cestu dva stromy a i v lese kolem Dagmary jich bylo několik větrem vyvráceno. Ještě hůř to odnesl smrkový les naproti vjezdu do lomu Velká Dohoda, kde se stromy válely jak rozsypané sirky. Byli jsme se podívat do propadání V Jedlích, kde nebylo po Jedelském potůčku ani stopy. Zkontrolovali jsme sondu ve druhém ponoru (dále jen sonda) a připravili vše na zítřejší těžbu.

Pracovní akce 30.5.–1.6.2008

Termit ve 2. ponoru

Týden před pracovní akcí pustil Termit vodu Jedelského potoka do nové sondy ve druhém ponoru V Jedlích. Jak nám později řekl, voda nastoupala v sondě do výšky cca 50 cm nad původní dno a pak do 3 min odtekla, takto se to stále opakovalo.

Pracovní akce 30.4.–4.5.2008

Pavel a Pavel ve 2. ponoru Jedelského potokaMožnost strávit prodloužený víkend na Boudě jsme si nenechali ujít a naplánovali jsme další pracovní akci. Ještě ve středu odpoledne hned po příjezdu jsme ve třech zašli do propadání V jedlích, kde jsme v jeskyni č. 567A začali čistit zasypaný průchod do Meandrového dómu, který je již několik let nepřístupný. V hloubce 70 cm jsme nechtěně prokopli zasypaný plechový kanistr s olejem na proplachování motorů. Zápach z rozlitého oleje brzy zamořil ovzduší v jeskyni a tak jsme sbalili nářadí i kanistr a jeskyni jsme opustili. Zatím jsme nepřišli na to, k čemu tam naši předkové ten olej měli.

 

Pracovní akce 28.–30.3.2008

-

těžební zařízení nad 2. ponorem V Jedlích

Poslední březnový víkend jsme uskutečnili další pracovní akci v propadání V Jedlích. Nejdříve jsme přesunuli tok Jedelského potoka z druhého ponoru do prvního. Od okamžiku vtoku Jedelského potoka do prvního propadání uběhlo 8 minut, než byla slyšet tekoucí voda v síňce před Štěrkovým sifonem (v současnosti poslední průlezná prostora v jeskyni č. 567A). Během následujících 5 minut bylo slyšet, jak voda podtéká síňku až do Štěrkového sifonu. Během dalších 2 minut už začala voda prosakovat ze dna mezi kameny a poté již jako obvykle stékala po dně síňky do sifonu. Vzhledem k tomu, že na povrchu právě roztály i poslední zbytky sněhu, bylo v jeskyni překvapivé sucho, skap žádný.

Pracovní akce 22.–24.2.2008

-
Dagmar - voda v propasti II

Poslední únorový víkend se členové naší ZO sjeli na boudě, aby se zúčastnili Výroční členské schůze. Předsedou byl (nečekaně:)) zvolen opět Pavel. Po schůzi jsme šli zkontrolovat situaci v propadání V Jedlích (Jedelský potok tekl velmi slabě a ztrácel se ve 2. ponoru) a následně se uskutečnila plánovaná pracovní akce v jeskyni Dagmar.

Pracovní akce 26.–27.1.2008

-
propadání V Jedlích 2. ponor

Na Boudě byla provedena oprava a montáž nového světla v zasedací místnosti, oprava stolu a oprava náhradní nifky. Bylo provedeno zaměření vstupů do jeskyní pomocí GPS. Během měření byl proveden monitoring pracovního prostoru V Jedlích. Průtok Jedelského potoka je relativně silný vzhledem k oblevě. Voda plynule protéká starou šachtou (2. ponor) do podzemí. Nedochází k zahlcení průtoku.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.