Články

Slavíme 10 let nepřetržitého vysílání na webu!

Je tomu přesně 10 let, kdy naše jeskyňářská skupina založila své první internetové stránky a poprvé vypustila zápis z pracovní akce do virtuálního prostoru. Za těch 10 let se nám podařilo vydržet bez přestávky a ze všech akcí se na webu objevil nějaký záznam. A to i přesto, že to zvláště poslední 2-3 roky není vůbec lehké, protože akce střídá akci, víkend za víkendem jsme buď v Moravském krasu či jiné krasové destinaci a času na zpracování fotek a sepsání nějakého článečku je pořád míň.

Shrnutí roku 2017

Na náš web již byly doplněny všechny články z roku 2017 a než se začnou hrnout zápisy z letošních akcí, je opět čas na krátké shrnutí celého roku. Co se týče objevů, nepřinesl rok 2017 na domácí půdě nic převratného. Významným okamžikem bylo snad jen zahájení průzkumu na nové lokalitě - Jedelské ventarole. Přesto se na našich pracovištích dost postoupilo a výsledky se snad brzy dostaví. Úspěšní jsme byli ale na Slovensku a v Rumunsku, kde se nám objevitelsky dařilo. Čtěte dál.

Shrnutí roku 2016

Přichází na řadu pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co se v uplynulém roce odehrálo. Rok 2016 byl opravdu nabitý, udělala se v jeskyních spousta práce, zorganizovala hromada zahraničních výjezdů, nespočet společně prožitých víkendů... takhle aktivní Dagmaráci nebyli už hodně dlouho. Partia je skvělá, byly objevy na Slovensku, vlastně chybí už jen objev na domácí půdě. Ale ten se současným nasazením musí taky přijít.

Shrnutí roku 2015

základna ZO 6-08 DagmarHlavním pracovištěm v jeskyni Dagmar byla Propast pod Kaplí, kde jsme pokračovali na dvou místech: upravovali jsme dno v plazivce vybíhající z propasti a dále zahlubovali současné dno propasti. Tam se nám podařilo obnažit několik volných škvír, kterými bylo vidět až 4 m kolmo dolů. Při několika akcích jsme se po rozebrání kamenů postupně zahloubili až na úroveň místa, kam bylo původně jen vidět a volných prostorů stále přibývá.

Nálezová zpráva z jeskyně Dagmar – ulity

-

ulita z Propasti pod Kaplí, jeskyně DagmarProlongační výkopové práce v Dómu nádob ve spojovací chodbičce do Kaple přinesly kromě významného postupu s menšími objevy volných prostor i jeden zajímavý nález - spirálové ulity, které vypadaly na něco staršího, byly odlišné od ulit recentních. Proto jsem se obrátil na Hugo Havla, který potvrdil, že se jedná zřejmě o něco starého a převzal první nálezy k ověření u odborníků Masarykovy univerzity.

Shrnutí roku 2014

-

Hlavním pracovištěm byla po celý rok 2014 Propast pod Kaplí v jeskyni Dagmar. Na konci roku 2013 jsme se v Propasti pod Kaplí prokopali v sedimentu do horizontální odbočky. Rozšířením vstupu jsme zjistili, že se jedná o neprůleznou plazivku 1 m širokou a průměrně 20 cm vysokou, ze které vane zřetelný průvan. Dno této plazivky jsme postupně snižovali a upravovali na průlezný profil, po postupu o 4 m se strop i dno plazivky začalo zvedat pod úhlem 45° a v tomto stoupajícím pokračování bylo dne 24. 5. 2014 prolezeno do malé síňky.

Shrnutí roku 2013

-

Rok 2013 je dávno za námi a než se naplno rozjede výzkum letošní, přináším stručné shrnutí dění v roce uplynulém. Převážná část prací se odehrála v jeskyni Dagmar. Ze začátku roku to byly práce na propojení II. a III. propasti, byly však záhy přerušeny nastupující vodou, která tu v proměnlivé výšce setrvala po celý zbytek roku. Navíc jsme učinili velice zajímavé pozorování proudění vzduchu v propastech.

Shrnutí roku 2012

-

Jako každý rok přináším krátké ohlédnutí za uplynulým jeskyňářským rokem u skupiny Dagmar. A rok to byl velmi dobrý. Nic významného jsme sice neobjevili, ale aktivita skupiny se pozvolna stále zvyšuje a posunuli jsme poznání "naší" části krasu o kus dál. Hlavním pracovištěm bylo propadání V Jedlích, v případě nepříznivého počasí a tuhých mrazů se bádalo v jeskyni Dagmar.

Shrnutí roku 2011

Další rok je za námi, takže přináším jeho stručné shrnutí z pohledu skupiny Dagmar. Hned z kraje roku nám byla udělena výjimka ze zákona o ochraně přírody na všechny naše lokality a průzkum tak mohl plynule pokračovat dál. V průběhu roku se uskutečnilo množství rozmanitých akcí, základem však byly pracovní akce v jeskyni Dagmar a na Mlhově závrtu v propadání V Jedlích.

Shrnutí roku 2010

Rok 2010 je za námi. Naše celoroční činnost je publikována tady na webu a pravidelní čtenáři tedy určitě mají přehled, co se u nás během roku dělo, přesto jsem si dovolil pro připomenutí a pro čtenáře občasné sepsat stručné shrnutí. Z pohledu členské základny (přesněji řečeno počtu aktivně bádajících) se moc nezměnilo. Některé naše stálice sice letos na kras neměly moc času nebo se tu neobjevily vůbec, našli se ale jiní, kteří za exkurzi rádi vytahali pár kýblů a někteří dokonce začali jezdit pravidelně. Není nás moc, tak jsem rád, když se sejdeme alespoň jedenkrát za měsíc (i když ani to se vždy nepodaří). Na druhou stranu, čím míň se nás sešlo na pracovní akci, tím víc bylo možností podívat se exkurzně na jiné lokality, poznávat krásy našeho krasu i pracovně vypomoct kolegům a kamarádům z ostatních ZO. To vše s sebou přineslo spoustu nezapomenutelných zážitků. A jak jsme se konkrétně posunuli na našich lokalitách? Čtěte dál.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.