Tahání lóden, těžená sypká hlína se vysypává ke stěně hlavní chodby

Tahání lóden, těžená sypká hlína se vysypává ke stěně hlavní chodby
-
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.