Shrnutí roku 2010

Rubrika: Články

Rok 2010 je za námi. Naše celoroční činnost je publikována tady na webu a pravidelní čtenáři tedy určitě mají přehled, co se u nás během roku dělo, přesto jsem si dovolil pro připomenutí a pro čtenáře občasné sepsat stručné shrnutí. Z pohledu členské základny (přesněji řečeno počtu aktivně bádajících) se moc nezměnilo. Některé naše stálice sice letos na kras neměly moc času nebo se tu neobjevily vůbec, našli se ale jiní, kteří za exkurzi rádi vytahali pár kýblů a někteří dokonce začali jezdit pravidelně. Není nás moc, tak jsem rád, když se sejdeme alespoň jedenkrát za měsíc (i když ani to se vždy nepodaří). Na druhou stranu, čím míň se nás sešlo na pracovní akci, tím víc bylo možností podívat se exkurzně na jiné lokality, poznávat krásy našeho krasu i pracovně vypomoct kolegům a kamarádům z ostatních ZO. To vše s sebou přineslo spoustu nezapomenutelných zážitků. A jak jsme se konkrétně posunuli na našich lokalitách? Čtěte dál. 

V jeskyni Dagmar proběhly drobné udržovací práce - zlepšení přístupu k propasti Desítce, vytahání staré výdřevy z propasti Pětky apod. V říjnu byla vystrojena lanem propast III, její další průzkum zatím nebyl pro vysoký vodní stav proveden. Při sestupech do jižní větve byl pravidelně monitorován stav vodní hladiny v centrální propasti. 

Od jeskyně U Jedelské cesty jsme si 3 roky odpočinuli (a jeskyně si odpočinula od nás), letos ale přišel čas návratu. V srpnu se začalo s těžbou v koncové síňce a pří následujících pracovních akcích se těžené sedimenty přesouvali z koncové síňky na zakládku, pak na povrch a zase ze síňky na zakládku.... Zábavná činnost, určitě takhle poputuje ještě hodně kýblů. 

Křížovy jeskyně mají zatím pauzu, jejich čas ale už brzy přijde. Proběhla údržba uzávěry - navaření nových pantů a promazání zámků. Další práce jsou zatím pozastaveny nutností vyměnit v jeskyni všechny železné žebře, pak bude možné bádat dál. 

V Jedelském propadání jsme jako každý rok průběžně sledovali hydrologickou situaci. A že se letos bylo na co koukat. V jeskyni č. 567A V Jedlích jsme v únoru pozorovali dosud nevídaný jev - ze stropu Honzovy chodby tu vyvěrala voda z 2. ponoru. Následně se uskutečnila akce, při které jsme vyklízeli z Honzovy chodby naplavený štěrk ven z jeskyně. V propadání se mnohé změnilo po dlouhotrvajících květnových deštích: řečiště potůčku je zaneseno naplaveninami, opuštěná sonda ve 2. ponoru je zanesena štěrkem a výdřeva se bortí pod tlakem sesouvajícího se bahenního svahu. 1. ani 2. ponor nestačil pobrat všechnu vodu, ta odtékala vchodem jeskyně V Jedlích, zanesla přístup k Štěrkovému sifonu a v Honzově chodbě je teď splaveného materiálu víc než v roce 2008, kdy jsme se sem prokopali. Ukázalo se, že v jeskyni není „bezpečné" místo pro uložení těženého materiálu a že je potřeba vše tahat až ven a na to je pro klikatost cesty potřeba značného personálu. Že byl uplynulý rok srážkově bohatý potvrzuje i Jedelský potok, který za celý rok nevyschnul (což se běžně v létě stávalo). 

Těžiště práce v propadání letos spočívalo v pracech na závrtu č. 5 (Mlhův závrt). Tady jsme dodělávali resty z minulého roku, sondu jsme kompletně zadřevili, následně vytěžili sesutý materiál, prohlubovali a s prvním sněhem opět zadřevili podstatnou část letos vykopaného. 

Plánů na příští rok je mnoho: pokračování v Mlhově závrtu, těžba v jeskyni U Jedelské cesty, instalace nových žebříků do Křížových jeskyní a nabízí se spousta dalších možností. Vše záleží na tom, kolik a jak často se nás sejde. Uvidíme...

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.