02. Výročka a pozorování vodních stavů v propadání V Jedlích (26.–28.2.2010)

Nadřazené album: Pracovní akce
Stávajícího předsedu jsme si museli k základně dotlačit.
Výroční členská schůze.
Šéfová ohřívá volební guláš:)
Jaryn zápasí se zrezivělým zámkem na Dagmaře.
Mlhův závrt pod sněhem.
Jedelský potok teče vydatně, míjí 1. ponor...
...a ztrácí se ve 2. ponoru.
Ledová záclonka ve vchodu do jeskyně V Jedlích, za pár dní už tu nebude.
Vliv průvanu na růst rampouchů.
Největší stalaktit a stalagmit V Jedlích, bohužel jen z ledu.
Nečekaný vývěr vody u stropu Honzovy chodby...
...odkud voda padá vodopádem a na dně tvoří jezírko.
Voda v odtoku za Klíčovou dírkou.
Stojatá voda ve Střelecké úžině.
Vláďa leze zkontrolovat výšku vodní hladiny v propasti II, jeskyně Dagmar.
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.