21. Členská schůze a nepříjemné překvapení pod Kaplí (27.–29.1.2017)

Nadřazené album: Pracovní akce
Propast pod Kaplí v jeskyni Dagmar, pohled vzhůru II. stupněm propasti
Podávání kýblů na dně Propasti pod Kaplí, odtud propast klesá už jen pozvolna
Patrně první snímky krápníků v boční dutině objevené v srpnu 2016
Ještě jeden pohled do volné dutiny, tudy ale hlavní pokračování nevede
Průvan totiž přichází odtud a my snižujeme dno, aby bylo možné dostat se dál
Za levým rohem se skrývá místo, odkud průvan proudí
Výsledek dnešního snažení – první pohled do aktuálně nejnižšího místa Propasti pod Kaplí, tudy musíme pokračovat dál
A nehezký pohled do stropu do spáry mezi liťákem a odloupnutou stropní deskou
Přes zasněženou Ostrovskou plošinu směrem k Hedvábné
Stromy pokryté námrazou
Meiselův (Jalového) závrt alias Hedvábná
Zaskružovaný vstup do jeskyně
Krápníková zákoutí v Hedvábné
Krom ohromných prostor tu pozornost upoutá i drobná skleněná výzdoba
Zákoutí s excentriky v Hedvábné
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.