20. Zpřístupnění Meandrového dómu v Jedelském propadání (20.–22.5.2016)

Nadřazené album: Pracovní akce
Odcházíme na pracovní akci do Jedelského propadání
Jedelské propadání je přes léto utopeno v zeleni
Jeskyně V Jedlích – Golémek při kýblování
Jeskyně V Jedlích a náš nový pomocník Jerry
Šlimec hasí žízeň
Krátká pauza na odpočinek
Průlez je volný, může se jít
Jsme zpět – Šlimec prolézá Meandrový dóm
Pohled do Honzovy chodby
V Honzově chodbě opět přibylo splaveného štěrku, pokračování chodby je pohřbeno o necelý metr níž
Aranka prolézá Klíčovou dírkou
Večerní pohoda u ohně
Jeskyně 13C, jdeme na lanový trenažer
Sestup do Dómu halucinací, jeskyně 13C
Na dně Dómu halucinací
Trénink SRT v jeskyni 13C
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.