06. Návrat do jeskyně U Jedelské cesty (6.–8.8.2010)

Nadřazené album: Pracovní akce
Dno koncové síňky jeskyně U Jedelské cesty s kostřičkami netopýrů.
Nakopané jíly po našem zásahu.
Jeskyně U Jedelské cesty zrovna moc neoplývá rozměrnými chodbami.
Sesutá sonda nad 2. ponorem Jedelského potoka...
...kterou nám teď navíc zahazuje nějaký krasový vandal:)
Konečně jsme schovaní před nepřízní počasí pod klenbou Kůlny.
Bramborák v akci – odstranění starých pantů...
...a navaření nových na uzávěru Křížových jeskyní.
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.