História pokusov dostať sa do podzemia Čachtickej planiny je omnoho staršia ako objav Čachtickej jaskyne objavenej 10. augusta 1956. Siahajú až do obdobia tesne pred prvou svetovou vojnou – do rokov 1912-1914. Ústrednou postavou týchto snáh bol vtedajší vysoký úradník, okresný slúžny, žijúci v Čachticiach, Dr. Július Ethey. Profesionálne prieskumné práce sa začali v roku 1951 (J. Majko a L. Blaha - Slovakotour). Až spomínaný objav Čachtickej jaskyne v roku 1956 v rámci činnosti profesionálnej pracovnej skupiny národného podniku Turista vedenej Jánom Majkom sa odštartovala nová etapa objavov na Čachtickej planine. Cieľom ich prieskumu bolo nájsť jaskynné priestory vhodné na sprístupnenie. Sprístupňovacie práce sa neuskutočnili – vhodné priestory sa jednoducho nenašli. Ďalšie objaviteľské a mapovacie práce pokračovali aj v iných rokoch. Až v roku 1970 vznikla oblastná skupina Čachtice. Od jej vzniku sa jej členovia aktívne zúčastňujú na jaskyniarskych akciách a podujatiach nielen v Slovenskej a Českej republike.

 


 
Použitá literatúra:

Martin Sluka, Ako vznikla mapa Čachtickej jaskyne, SPRAVODAJ 2/2005

Marcel Lalkovič, Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou, SPRAVODAJ 4/2005

Martin Sluka, Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou 2., SPRAVODAJ 1/2007

 

Jaskyňa mŕtvych netopierov

-
Nastali nám tie vianočné sviatky. Vonku zima, v jaskyni podstatne teplejšie, menej vody ako v lete a preto sme sa vybrali ako každý rok do Jaskyne mŕtvych netopierov. Akcia sa začala 27.12.08 čo bola sobota, poniektorý išli na JMN už 26, ale cesta bola dlhá tak sa tam dostali až 27 okolo obeda. Jedna naša skupina už netrpezlivo čakala na chate pri jaskyni a my sme ešte len prichádzali na parkovisko- chaos- stovky áut a nebolo kde zaparkovať.

Fotografovanie a filmovanie v jaskyniach

Na nakrúcanie filmu v jaskyni sa podľa § 24 ods. 5 písm. e) zákona č. 534/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Podľa § 24 ods. 17 zákona sa v sprístupnenej jaskyni alebo jej časti možno pohybovať len so sprievodcom po označených trasách.

Výročná schôdza OS Čachtice

Dnes 14.12.2008 sa uskutočnila výročná schôdza OS Čachtice. Prvým bodom schôdze bol príhovor predsedu Ľubomíra Vinceho. Po druhé bola voľba a odvolanie tajomníka pre zaneprázdnenosť (Ján Pažitný). Novým tajomníkom OS Čachtice bol zvolený Lukáš Kubičina. Tretím bodom schôdze bola správa o činnosti za rok 2008 ktorú od prezentoval Lukáš Kubičina. Správu o činnosti si budete môcť prečítať v Spravodaji SSS 1/2009.

Indiánova úžinka

-
  24.11.08- čas 16:00- 05:00- Čachtická jaskyňa.

Sondovanie v Hačovom dómiku (nad Autobusom). Vylezenie po lane JT a umiestnenie povrazového rebríka namiesto lana. Presun do Veľkej pukliny na ktorej dne sa po prekopaní podarilo preniknúť novou cestou do priestorov Starej cesty. Chodba sa nachádza asi 10m nad dnom studne č.1 a je na hrane prieleznosti. Po starej ceste sme sa preplazili na dno Veľkej pukliny (oproti sa nachádza vstup do Meandrovej chodby). Prešli sme na jej terajší koniec aby sme posúdili možnosť sondovania. Odtiaľ sme po stene vyliezli nahor až k Novej ceste. Odtiaľ cesta do Jariných dómov, Blatového dómu a Moravskou skratkou pomaly von z jaskyne. Keď sme vychádzali bolo niečo okolo 05:00 ráno.

Pozvánka pre jaskyniarov OS Čachtice

Základňa

V sobotu 11. októbra sa uskutočnila prvá pracovná akcia na našej novej speleo základni, ktorá je  asi 5 minút od Čachtickej jaskyne. Po príchode na miesto sme zistili že nám ukradli vstupnú mrežu a dvere, ktoré boli privarené :-). Okrem toho nám zmizlo aj viacero plechov a dosiek. Aspoň dúfame že to niekomu pomôže na dobrú vec a nie do zberne železa:-). Našou dnešnou úlohou bolo zabetónovať koly na novú bránku a ďalej ohradiť unimobunku pletivom.

K unimobunke sme doviezli asi 17m nových kovových rebríkov určených do čachtickej jaskyne, ktoré sme neskôr k jaskyni pretransportovali a spustili pod hlavnú mrežu aby aj tie nedostali nohy. Okolo 14:00 bolo dnešné dielo hotové. Na akcii sa zúčastnili traja členovia Lukáš, Ľuboš a Pavol.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.