História pokusov dostať sa do podzemia Čachtickej planiny je omnoho staršia ako objav Čachtickej jaskyne objavenej 10. augusta 1956. Siahajú až do obdobia tesne pred prvou svetovou vojnou – do rokov 1912-1914. Ústrednou postavou týchto snáh bol vtedajší vysoký úradník, okresný slúžny, žijúci v Čachticiach, Dr. Július Ethey. Profesionálne prieskumné práce sa začali v roku 1951 (J. Majko a L. Blaha - Slovakotour). Až spomínaný objav Čachtickej jaskyne v roku 1956 v rámci činnosti profesionálnej pracovnej skupiny národného podniku Turista vedenej Jánom Majkom sa odštartovala nová etapa objavov na Čachtickej planine. Cieľom ich prieskumu bolo nájsť jaskynné priestory vhodné na sprístupnenie. Sprístupňovacie práce sa neuskutočnili – vhodné priestory sa jednoducho nenašli. Ďalšie objaviteľské a mapovacie práce pokračovali aj v iných rokoch. Až v roku 1970 vznikla oblastná skupina Čachtice. Od jej vzniku sa jej členovia aktívne zúčastňujú na jaskyniarskych akciách a podujatiach nielen v Slovenskej a Českej republike.

 


 
Použitá literatúra:

Martin Sluka, Ako vznikla mapa Čachtickej jaskyne, SPRAVODAJ 2/2005

Marcel Lalkovič, Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou, SPRAVODAJ 4/2005

Martin Sluka, Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou 2., SPRAVODAJ 1/2007

 

Správa o činnosti - OS Čachtice

Ďalší rok máme za sebou, z jaskyniarskej stránky vcelku úspešný. Mnoho skupín jaskyniarstvo zanedbáva, ale u nás rozkvitá. Verejnosť ani nevie, čo sa v ich okolí deje, dokonca pod ich nohami, pod zemou – kde je náš živel, svet jaskyniarov. 

Landrovec a Povrchovka

Je  19.12.2010 a my sme na Landrovci opäť o kúsok bližšie k objavu na konci Bielej chodby. Štyri kráť sme pretransportovali  dvanásť  vedier od závalu na konci na skládku pod vchodom. Potom ďalších 12 pokiaľ som ich očistil. Ako už býva zvykom, sme boli na akcii dvaja z pôvodných štyroch. Cesta prebehla pri teplote -10 stupňov a vo vnútri bolo príjemných +9 stupňov. 

Pozvánka

15. Január 2011. Miesto konania Strelnica Čachtický kras o 12:00 hod.    Bude sa variť guláš. Bližšie info na t.č. 0914 230 387

115. EKOPODUJATIE SMOPaJ- Severná Afrika očami geológa

25. mája 2010 sa o 16.00 hod v Slovenskom Múzeu Ochrany Prírody a Jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši uskutoční prednáška Severná Afrika očami geológa. Cieľom prezentácie je priblížiť rozmanitosť prírody a život ľudí v Severnej Afrike.  Viac informácií na Plagáte.   

                    Ďalej sa výstava pod tým istým názvom nachádza v Ponitrianskom múzeu v Nitre do 4.6. 2010                

                Plagát sa po kliknutí zväčší.

Speleomíting 2010

-

Prišiel mesiac apríl a ako každý rok sa vo Svite konal Speleomíting a 16. valné zhromaždenie SSS. Naša skupina sa už v ranných hodinách vybrala smer Poprad. Po príchode do mestečka Svit nás čakalo len zaparkovať a registrácia na recepcii. Zhromaždenie sa začalo a mohlo sa rokovať.

Tatranský víkend

Už dlhšiu dobu sme mali dohodnutú akciu na Stanišovo. Prišiel piatok 19 februára a my sa rútime v aute smer Liptovský Mikuláš. Je niečo okolo 12 hodiny a prichádzame na spodnú chatku kde je vodcovská služba. Po chvíľach vybaľujeme veci a ideme sa usadiť na vrchnú chatku. Po malom občerstvení ideme po rokoch navštíviť Stanišovskú jaskyňu v ktorej sme strávili zhruba 4 hodiny. Niečo sa fotografovalo, plazilo a spomínalo sa na staré časy. Pomaličky prichádza večer a my sme už vonku  z jaskyne. Rozkuruje sa v piecke a pri slivovici je rozpútaná debata. Máme návštevníkov P. Pokrievku ml. s kolegom. Je nám hneď lepšie a hlboko v noci sa ukladáme k spánku.

Moravian Karst

Naša skupina sa vybrala v piatok neďaleko za hranice k bratom do Moravského krasu. Sychravé počasie a troška blúdenia až sme boli konečne v Ostrove u Macochy. Kde inde ako pri krčme sme sa mali stretnúť a následne sa akcia mohla začať. Išli sme do jaskyne Lopač. Už pri jej vchode bolo počuť riadny hukot vody čo neznačilo nič dobré. Po zídení prvého rebríka siahala voda po lávku len tak tak. Našim cieľom bola pomoc na konci kde prebieha hydroťažba.
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.