História pokusov dostať sa do podzemia Čachtickej planiny je omnoho staršia ako objav Čachtickej jaskyne objavenej 10. augusta 1956. Siahajú až do obdobia tesne pred prvou svetovou vojnou – do rokov 1912-1914. Ústrednou postavou týchto snáh bol vtedajší vysoký úradník, okresný slúžny, žijúci v Čachticiach, Dr. Július Ethey. Profesionálne prieskumné práce sa začali v roku 1951 (J. Majko a L. Blaha - Slovakotour). Až spomínaný objav Čachtickej jaskyne v roku 1956 v rámci činnosti profesionálnej pracovnej skupiny národného podniku Turista vedenej Jánom Majkom sa odštartovala nová etapa objavov na Čachtickej planine. Cieľom ich prieskumu bolo nájsť jaskynné priestory vhodné na sprístupnenie. Sprístupňovacie práce sa neuskutočnili – vhodné priestory sa jednoducho nenašli. Ďalšie objaviteľské a mapovacie práce pokračovali aj v iných rokoch. Až v roku 1970 vznikla oblastná skupina Čachtice. Od jej vzniku sa jej členovia aktívne zúčastňujú na jaskyniarskych akciách a podujatiach nielen v Slovenskej a Českej republike.

 


 
Použitá literatúra:

Martin Sluka, Ako vznikla mapa Čachtickej jaskyne, SPRAVODAJ 2/2005

Marcel Lalkovič, Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou, SPRAVODAJ 4/2005

Martin Sluka, Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou 2., SPRAVODAJ 1/2007

 

OS Čachtice a rok 2012

Jaskyniari OS Čachtice pracovali v priebehu roka hlavne na novej lokalite s názvom Plazivé Oko, aj keď sa na lokalite uskutočnila prvá akcia v roku 2009, kedy sa zistil prepad závrtu a po pár hodinách sa obnažili v hĺbke jeden meter skalné steny. Na lokalitu sa na čas zabudlo, až prišiel deň  1.7.2012 kedy sa na sondu znova ideme pozrieť, s úmyslom bližšieho prieskumu.
Sonda bola po dlhšej dobe z časti zasypaná, čo nám neprekáža a po pár hodinách postupujeme hlbšie ako na prvej akcii. Zisťujeme, že pracujeme v kompaktnom komíne, ktorý pokračuje smerom nadol.  Rozhodujeme sa zorganizovať  trojdňovú akciu, na ktorej nás čakalo upršané počasie. Na akcii sa dostávame do hĺbky asi troch metrov. Zisťujeme, že ďalšie práce budú komplikované, lebo sme sa ocitli v sintroch, ktorými je komín vyplnený na celý priemer.

SPRÁVA Z VRTU pri Čachtickej jaskyni

Moja spolupráca s Katedrou geodetických základov na Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave začala po tom, ako som oslovil vtedajšieho jej vedúceho Doc. Ing. M. Mojzeša, PhD. Zaujímalo ma, či by bolo možné pomocou gravimetrie (ktorej princípy som sa dozvedel pri štúdiu Geodézie

Jaskinia Czachticka

Článok od priateľov z Poľska o objave v Čachtickej jaskyni. 
OS Čachtice bude o objave a náleze informovať po riadnom rozbore a zdatovaní nálezu rozsiahlim článkom na ktorom sa pracuje.
Kto jaskyňu pozná si vie predstaviť, že je nález pre nás fascinujúci.

Severná Afrika očami geológa


Pozvánka na výstavu nášho člena 

Severná Afrika očami geológa

 

Správa o činnosti 2011

V prvých  chladných mesiacoch minulého roka sme svoje úsilie sústredili na kopáčske práce prevažne v Čachtickej jaskyni.  V priebehu roka sa v jaskyni upravovalo aj objavovalo. Pre väčšie pohodlie sa v jaskyni  rozšírilo viacero úzkych miest, ktoré pri ceste do vzdialenejších partií jaskyne dosť zdržiavali čas a uberali mnoho síl.  Ďalej sme sa pokúšali na viacerých miestach preniknúť do nových priestorov, čo sa nám aj s určitej časti darilo. Objavy boli v dĺžkach pár metrov a bohužiaľ sa nám okrem nových skratiek, ktoré podľa mapy na tých miestach ani nemali byť nič výrazné objaviť nepodarilo.  V Čachtickej sme behom  roka odpracovali vyše 32 prevažne pracovných akcií a tým sa radí Čachtická jaskyňa na prvé miesto naše ho sústredenia, aj keď by sme si poniektorí vedeli vynaložený čas predstaviť na iných lokalitách. 

Veľká akcia v Čachtickej jaskyni

2.3. 2012  Je piatok ráno, niečo okolo desiatej hodiny sa máme stretnúť pri jaskyni Hladový prameň.  Cestu nám znemožňuje potok, v ktorom je množstvo vody z topiaceho sa snehu, 

Fajčiarsky salón - 4.2.2012

-
Po posledných  akciách  v Čachtickej jaskyni sme sa utvrdili, že už čoskoro prenikneme  za úžinu ktorá je v poslednej dobe aktívne miesto prác v jaskyni. Miesto sa nachádza neďaleko od vchodu v častiach Fajčiarsky salón. Za úžinou kde sa pracuje je vidieť v celku veľká stúpajúca chodba s intenzívnym prievanom.  
Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.