História pokusov dostať sa do podzemia Čachtickej planiny je omnoho staršia ako objav Čachtickej jaskyne objavenej 10. augusta 1956. Siahajú až do obdobia tesne pred prvou svetovou vojnou – do rokov 1912-1914. Ústrednou postavou týchto snáh bol vtedajší vysoký úradník, okresný slúžny, žijúci v Čachticiach, Dr. Július Ethey. Profesionálne prieskumné práce sa začali v roku 1951 (J. Majko a L. Blaha - Slovakotour). Až spomínaný objav Čachtickej jaskyne v roku 1956 v rámci činnosti profesionálnej pracovnej skupiny národného podniku Turista vedenej Jánom Majkom sa odštartovala nová etapa objavov na Čachtickej planine. Cieľom ich prieskumu bolo nájsť jaskynné priestory vhodné na sprístupnenie. Sprístupňovacie práce sa neuskutočnili – vhodné priestory sa jednoducho nenašli. Ďalšie objaviteľské a mapovacie práce pokračovali aj v iných rokoch. Až v roku 1970 vznikla oblastná skupina Čachtice. Od jej vzniku sa jej členovia aktívne zúčastňujú na jaskyniarskych akciách a podujatiach nielen v Slovenskej a Českej republike.

 


 
Použitá literatúra:

Martin Sluka, Ako vznikla mapa Čachtickej jaskyne, SPRAVODAJ 2/2005

Marcel Lalkovič, Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou, SPRAVODAJ 4/2005

Martin Sluka, Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou 2., SPRAVODAJ 1/2007

 

Jaskyniarsky týždeň SSS 2008

-
Termín: 6.8.2008 - 10.8.2008

Ako sa vám páčia naše nové stránky?

Jaskyne našej oblastnej skupiny

Čachtické Karpaty

 • Agáčiny-k.ú. Čachtice, okr. Nové Mesto nad Váhom, hl. cca 25m
 • Čachtická jaskyňa-k.ú. Čachtice, okr. Nové Mesto nad Váhom dl.cca 3865m hl. cca 105m
 • Čertova diera- k.ú. Čachtice , 340m n.m., dl. 8m , archeologicke nálezy /novovek/
 • Hladový prameň- k.ú. Čachtice 190m n.m. dl.88m
 • Jaskyňa nad kameňolomom- /ponor malá kamenná/ dl.75m, hl. 62m
 • Jaskyňa nad prameňom- k.ú. Bzince pod Javorinou dl.12m
 • Jesenského duby-k.ú. Čachtice hl. 15m
 • Komínová jaskyňa -k.ú. Bzince pod Javorinou dl.6m
 • Partizánska jaskyňa- k.ú. Bzince pod Javorinou 458m n.m. dl. 10,8m
 • Slušná jaskyňa- k.ú. Hrušové dl.5m archeologicke nálezy /NEOLIT/
 • Sonda JKKMD- hl.30m ,zasypaná
 • Sovia jaskyňa- k.ú. Bzince pod Javorinou dl. 30m
 • Sutinka-/sonda na salaškách/ k.ú.Čachtice hl. 10m
 • Štepnica- k.ú. Čachtice , 371m n.m. hl.81m

Akcia Sutinka

Dňa 16.3.2008 sa uskutočnila pracovná akcia v jaskyni Sutinka pod Salaškami v Čachtickom krase. Naším cieľom bolo zistiť v akom stave sa jaskyňa nachádza a ako to bude s transportom materiálu z vnútra jaskyne. Jaskyňa bola dlhé roky opustená. V jaskyni sa nachádza prievan a je perspektívnou lokalitou do budúcnosti . Akcie sa zúčastnili 3 členovia našej skupiny plus 2 hostia

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.